Деканатска управа

Декан
Проф.д-р Горан Илиќ

Продекан за финансии
Проф. д-р Благој Ѓорѓиевски


Продекан за настава
Доц.д-р Мирјана Ристовска

Продекан за наука и меѓународна соработка
Доц д-р Елена Тиловска - Кечеџи


Соопштенија
Римско право
Предавања - Вежби

Граѓанско право
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања - Вежби

Уставно право
Предавања - Вежби

Разно
Колоквиумска недела

Разно
Евалуација за Предметите и предметните професори

Уставно право
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања

Стварно право
Предавања

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга