Контакт

Кичево

ул. Рудничка Б.Б.
6500 Кичево
тел. 045 220 267
факс. 045 220 268

Битола
ул. Партизанска Б.Б.

7000 Битола
тел./факс 047 221 115


Струга
Владо Талески Мале 24
6000 Струга
тел. 046 780 721

email: pfk@uklo.edu.mk


Соопштенија
Методологија на општествени науки
Предавања

Банкарско право
Консултации

Меѓународно јавно право
Промена на термин за полагање

Трудово право
Комисиско полагање

Казнено право применета програма
Почеток на испит

Казнено процесно право
Почеток на испит

Казнено право
Почеток на испит

Разно
Јануарска испитна сесија 2018 - распореди

Разно
Систематски преглед за студентите од прва година

Земјишно книжно право
Предавања

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга