Доценти
Доц.д-р Љупчо Наумовски

l_naumovski@yahoo.com

                           Повеќе
Доц.д-р Елена Темелкова Аневска

elena.temelkovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Лазе Јакимоски

ljakimoski@yahoo.com

                           Повеќе
Доц.д-р Елизабета Тошева

elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Елена Тиловска Кечеџи

elena-tilovska-kechegi@hotmail.com

                           Повеќе
Доц.д-р Никола Тунтевски

nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Ангелина Станојоска

angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Мирјана Ристовска

mirjana.ristovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Милена Касапоска-Чадловска

milena.kasaposka@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Разно
Изборни предмети

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Даниел Анѓелески

Разно
Конкурс за избор на најдобар есеј

Настани и случувања
Конкурс за избор на најдобар есеј

Наследно право
Почеток на вежби

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

Наследно право
Термин за вежби

Вовед во право
Термин за вежби

Локална самоуправа
Консултации

Јавна и државна администрација
Презакажување на консултации

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга