Доценти
Доц.д-р Љупчо Наумовски

l_naumovski@yahoo.com

                           Повеќе
Доц.д-р Елена Темелкова Аневска

elena.temelkovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Лазе Јакимоски

ljakimoski@yahoo.com

                           Повеќе
Доц.д-р Елизабета Тошева

elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Елена Тиловска Кечеџи

elena-tilovska-kechegi@hotmail.com

                           Повеќе
Доц.д-р Никола Тунтевски

nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Ангелина Станојоска

angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Мирјана Ристовска

mirjana.ristovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Милена Касапоска-Чадловска

milena.kasaposka@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Граѓанско право
Предавања - Вежби

Магистерски труд
Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

Разно
Распоред на предавања

Семејно насилство
Промена на термин за испит

Разно
Колоквиумска недела

Методологија на општествени науки
Термин за испит

Применета економија
Предавања

Право на интелектуална сопственост
Консултации

Семејно право
Консултации

Уставно право
Соопштение

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга