Редовни професори
Проф.д-р Илија Тодоровски

milkemil@gmail.com

                           Повеќе
Проф.д-р Ѓорги Тоновски

gjorgi.tonovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Димитар Ефтимоски

dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Александра Патоска

aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Разно
Изборни предмети

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Даниел Анѓелески

Разно
Конкурс за избор на најдобар есеј

Настани и случувања
Конкурс за избор на најдобар есеј

Наследно право
Почеток на вежби

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

Наследно право
Термин за вежби

Вовед во право
Термин за вежби

Локална самоуправа
Консултации

Јавна и државна администрација
Презакажување на консултации

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга