Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Резултати од Испит - Мај 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Право на осигурување - Резултати од испит
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Право на конкуренција - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2017
» Политичка социологија - Јунска испитна сесија 2017
» Компаративно граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2016
» Право на конкуренција - Декемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно право применета програма - Декемвриска испитна сесија 2015
» Компаративно казнено право - Декемвриска испитна сесија 2015
» Методологија на општествени науки - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Компаративно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Компаративно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно право применета програма - Испит (06.06.2015)
» Корпоративно право - Конечни резултати, мај 2015
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно право применета програма - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит (17 април 2015 год)
» Методологија на општествени науки - Конечни резултати, ноември 2014
» Корпоративно право - Испит (12.02.2015 год.)
» Меѓународно право применета програма - Испит - 21 март 2015 год.
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит - 20 март 2015 год.
» Јавна управа и јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Економско-правен систем и економска политика на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Правда и внатрешни работи на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Јавна управа и јавни служби - Испит
» Земјишно книжно право - Испит
» Дипломатско и конзуларно право - Испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна управа и јавни служби - Септемвриска испитна сесија
» Финансиски институции - Септемвриска испитна сесија
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија
» Прекршочно право и прекршочна постапка - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Јунска сесија
» Финансиски институции - Јунска испитна сесија
» Прекршочно право и прекршочна постапка - Јунска сесија
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија
» Деловно комуницирање - Испит
» Современи политички системи - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Современи политички системи - Прелиминарни резултати
» Финансиски институции - Испит
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Испит
» Меѓународно право применета програма - Испит
» Дипломатско и конзуларно право - Испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Септември 2013, конечни
» Земјишно книжно право - Испит
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Испит
 

Соопштенија
Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

Социјална патологија
Промена на термин за испит

Трговија со луѓе
Промена на термин за испит

Компаративно казнено право
Промена на термин за испит

Меѓународно приватно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Разно
Потврда за пракса

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска

Трговско право
Промена на термин за испит

Земјишно книжно право
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга