Вовед во правото на ЕУ 13.09.2017
Нов термин за испит
 

Испитот по Право и политика на ЕУ во Кичево закажан за 14.09.2017 во 10.00 часот ќе биде спроведен истиот ден, но со почеток во 14.00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга