Методологија на општествени науки 20.07.2017
Консултации
 

Косултациите во Кичево по предметот Методологија на втор циклус ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конктретниот термин дополнително ќе биде определен.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга