Мултилатерална дипломатија 24.06.2016
Термин за испит
 

Се известуваат докторантите на студиската програма од III циклус студии по Меѓународно право и политика, дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија закажано за ден 29.06.2016 се одлага и истото ќе се одржи на ден 30.06.2016 во 10.30 часот во просториите на ПФК Битола.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга