Граѓанско процесно право 06.09.2017
Комисиско полагање
 

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 13.09.2017 год. во 13:30 часот.

 

Соопштенија
Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

Социјална патологија
Промена на термин за испит

Трговија со луѓе
Промена на термин за испит

Компаративно казнено право
Промена на термин за испит

Меѓународно приватно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Разно
Потврда за пракса

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска

Трговско право
Промена на термин за испит

Земјишно книжно право
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга