Разно 25.08.2017
Термин за испит
 

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Компаративно казнено право 29.08- 9 часот
Компаративно граѓанско право и Право на осигурување 04.09.-11 30 часот
Методологија на опшествените науки 05.09.-15 часот
Корпоративно право и Облигационо право – полноважност на договорите и одговорност за штета -  06.09. 12 часот
Виктимологија 07.09.11 часот
Земјишно и книжно право 07.09. -17 часот
Адвокатско и нотарско право  13.09- во 10 часот
Правда и внатрешни работи на ЕУ -14.09.во 12 часот
Koмуникологија 14.09-.во 13 часот

 

 

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга