Мултилатерална дипломатија 05.09.2016
Термин за испит
 

Се известуваат докторантите дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија ќе се одржи на ден 19.09.2016 со почеток во 12.00 часот.

Предметни професори:
Проф. Д-р Владимир Ортаковски
Проф. Д-р Горан Илиќ

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга