Мултилатерална дипломатија 05.09.2016
Термин за испит
 

Се известуваат докторантите дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија ќе се одржи на ден 19.09.2016 со почеток во 12.00 часот.

Предметни професори:
Проф. Д-р Владимир Ортаковски
Проф. Д-р Горан Илиќ

 

Соопштенија
Граѓанско право
Предавања - Вежби

Магистерски труд
Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

Разно
Распоред на предавања

Семејно насилство
Промена на термин за испит

Разно
Колоквиумска недела

Методологија на општествени науки
Термин за испит

Применета економија
Предавања

Право на интелектуална сопственост
Консултации

Семејно право
Консултации

Уставно право
Соопштение

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга