Разно 06.12.2016
Денови на симулирано судење
 

На 02.12.2016 година, на Правниот факултет во Штип се одржа финалето на Денови на симулирано судење на кое учество покрај нашиот факултет зедоа и Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје, Правниот факултет од Штип, Правниот факултет на Државниот Универзитет во Тетово и Правниот факултет на Универзитетот ЈИЕ. По презентираните случаи, Комисијата составена од тројца судии на Врховниот Суд на РМ, донесе одлука дека нашиот тим студенти под менторство на Доц.Д-р Никола Тунтевски, а во придружба на Доц.Д-р Ангелина Станојоска и Асс.М-р Ивона Шушак, го освојува првото место (Наташа Ласовска, Јулијана Јошеска, Александар Настевски, Никола Димески, Марина Илиеска, Ивана Ивчевска, Бобан Шајкароски, Стефан Бужевски, Дарко Чороловски, Деспина Влаќеска).

 

Соопштенија
Практична настава
Известување за практична настава

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски

Административно право и административна постапка
Комисиско полагање - Јуни 2019

Виктимологија
Термин за испит

Трговија со луѓе
Термин за испит

Политика на сузбивање криминалитет
Термин за испит

Компаративно казнено право
Термин за испит

Вовед во право
термин за комисиско полагање

Дипломска работа
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2019

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга