Разно 12.09.2016
Запишување на семестар
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА УПИСОТ НА СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 15.09.-22.09.2016.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга