Разно 01.10.2015
Трет уписен рок на втор циклус студии
 

Се известуваат дипломиранте студенти и оние студенти кои што се пред дипломирање дека третиот уписен рок на втор циклус - магистерски студии започнува од 14.10.2015 год. во 21.10.2015 год
За сите заинтересирани студенти се закажува информативен состанок на ден 05.10.2015 год. во 14:30 часот со продеканите во просториите на Правен факултет во Битола.

Со почит,
Деканска управа

 

Соопштенија
Разно
Евалуација за Предметите и прдметните професори

Уставно право
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања

Стварно право
Предавања

Локална самоуправа
Консултации

Разно
Достава на активна електронска пошта (email)

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа- Бранко Попоски

Уставно право
Предавања

Римско право
Предавања

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга