Разно 07.09.2017
Меѓународниот научен симпозиум
 

Амбасадата на Република Австрија во Скопје, Почесниот конзулат на Република Австрија во Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Институтот за национална историја-Скопје, НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола и Македонското научно друштво Битола, Ве покануваат да учествувате со Ваши научни трудови на меѓународниот научен симпозиум: „Почетоците на Австриската дипломатија во Македонија –со посебен осврт на Австриско – унгарски конзулат во Битола/Монастир 1851-1919“, кој ќе се одржи во Битола есен/зима 2018 година.

Ги покануваме сите научни работници и истражувачи да учествуваат во споделувањето на искуства и идеи на различни општествени теми (историја, право, политика и меѓународни односи, социологија, антропологија, медиуми и комуникации, архитектура, археологија, мода, економија и економски односи, ликовна и музичка уметност, библиотекарство, лингвистика, литература итн.). 

Целосен повик.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга