Граѓанско процесно право 07.09.2017
Комисиско полагање
 

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 13.09.2017 год. во 10:30 часот.

 

Соопштенија
Разно
Промена на термин за испит

Разно
Промена на термин за испит

Разно
Потврда за пракса

Финансиско право
Промена на термин за испит

Деловно и договорно право
Промена на термин за испит

Јавни финансии
Промена на термин за испит

Трудово право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Право на интелектуална сопственост
Промена на термин за испит

Семејно право
Промена на термин за испит

Наука за политиката
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга