Разно 04.12.2014
Дополнителен уписен рок
 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за академската 2014/15 година донесе Одлука за утврдување и на дополнителен уписен рок за втор циклус на студии за сите единици на Универзитетот

Пријавување: од 09 до 12.12.2014 година

Запишување: 22 и 23.12.2014 година

 

Соопштенија
Римско право
Предавања - Вежби

Граѓанско право
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања - Вежби

Уставно право
Предавања - Вежби

Разно
Колоквиумска недела

Разно
Евалуација за Предметите и предметните професори

Уставно право
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања - Вежби

Локална самоуправа
Предавања

Стварно право
Предавања

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга