Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 17.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Даниел Анѓелески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Даниел Анѓелески, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Разно 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Настани и случувања 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Наследно право 15.11.2017
Почеток на вежби

Се известуваат студентите од трета година, кои го слушаат предметот Наследно право, дека вежбите по истиот во четврток (16.11.) наместо во 12ч ќе започнат во 10ч.
Промената важи само за овој четврток.

Наследно право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - четврток од 12:00 часот
Битола - петок од 12:15 часот
Струга - вторник од 14:30 часот

Вовед во право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - понеделник од 12:00 часот
Битола - петок од 10:30 часот
Струга - вторник од 12:00 часот

Локална самоуправа 11.11.2017
Консултации

Усните конултации (испит) по Локална самоуправа во Кичево ќе се одржат на 13.11.2017 (понеделник) во 15.00 часот. 

Јавна и државна администрација 06.11.2017
Презакажување на консултации

Консултациите по предметот Јавна и државна администрација наместо на 07.11.2017 ќе се одржат на 17.11.2017 (петок) во 11:00 часот

Разно 03.11.2017
Повик за мобилност во рамките на Erasmus +

Се известуваат студентите од прв, втор и трет циклус и наставниот и соработничкиот кадар на Правниот факултет, дека УКЛО го објави Прелиминарниот повик за изразување интерес за мобилност во рамките на Erasmus + Програмата за академската 2018/2019 година.
...

Вонпарнично и извршно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 11.11.2017 во 11:30 часот.

Меѓународно приватно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 11.11.2017 во 11:30 часот.

Дипломска работа 31.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Улвија Алиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Наследувањето во граѓанско-правната практика во РМ од кандидатот/ката Улвија Алиоска, констатира дека  с ...

Дипломска работа 31.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Ивона Ѓорѓиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Семејното насилство како причина за престанок на семејната заедница  од кандидатот/ката Ивона Ѓорѓиоска, ...

Човекови права 27.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Човекови права ќе се одржат на 31.10.2017 (вторник) во 10 00 часот.

Разно 26.10.2017
"Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори"

Драги студенти,

Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме да земете учество на изложбата и дебатата на тема: "Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори" на ден 30 октомври 2017, со почеток во 12.30 часот, во Центарот за култура – Битола.

--------------------------------

Дипломска работа 26.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Светлана Стојаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Брак и брачна заедница од кандидатот/ката Светлана Стојаноска, констатира дека  се исполнети условите за ...

Граѓанско процесно право 25.10.2017
Термин за испит

Термин за испит по предметот Граѓанско процесно право:

- 01.11.2017 година во 16:00 часот - Битола
- 01.11.2017 година во 12:00 часот - Струга
- 01.11.2017 година во 14:00 часот - Кичево

Казнено процесно право 23.10.2017
Термин за предавања

На 25.10.2017 год. (среда) наместо вежби по предметот Казнено право ќе се одржат предавања по истиот предмет.

Јавни служби 22.10.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Јавни Служби во ноемвриска испитна сесија ќе се полага на ден 24.10.2017 год. во 14:00 часот.

Разно 20.10.2017
Ноемвриска испитна сесија 2017 (за апсолвенти)

Студентите со статус на апсолвент ќе можат да ги пријават сите испити во ноемвриската испитна сесија.
За оние испити за кои не е наведен термин во распоредот, терминот ќе се определи дополнително во договор со предметниот професор.

Казнено процесно право 20.10.2017
Термин за испит

Термин за одржување на испитот по предметот Казнено процесно право кај Доц. Д-р Никола Тунтевски во ноемвриската испитна сесија:
- Битола: 24.10.2017 год. во 12:00 часот
- Кичево: 25.10.2017 год. во 09:30 часот
- Струга: 26.10.2017 год. во 09:30 часот

Административно право 19.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање  на испитот по предметот Административно право за студентот со индекс бр 760 ќе се одржи во Кичево на 27.10.2017 со почеток во 10:00 часот.

Разно 18.10.2017
Повик за апликација во CEEPUS мрежата

Во тек е повикот за аплицирање во CEEPUS мрежата за сите заинтересирани студенти, на "Ethics and Politics" во Виена, каде  рокот за пријавување е до 31.10.2017. Исто така, постои опција за мобилност на free movers и за студенти и за професори, каде рокот за аплицирање е до 30.11.2017 година.
Повеќе информации кај доц.д ...

Разно 18.10.2017
Почеток на испитна сесија

Ноемвриската испитна сесија ќе започне на 24.10.2017 год. според распоред кој ќе биде објавен во текот на оваа работна недела.

Практична настава 18.10.2017
Практична настава

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА И ПОТВРДАТА ЗА КРЕДИТИТЕ КОИ ТАА ГИ НОСИ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР.

ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА СЕКОЈ СТУДЕНТ Е ДОЛЖЕН ДА СЕ ПРИЈАВИ КАЈ НАДЛЕЖНОТО ЛИЦЕ ВО ФАКУ ...

Политички систем 18.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Политички систем кај проф.д-р Илија Тодоровски, што се закажани на ден 23.10.2017 год.,  ќе се одржат на ден 19.10.2017 год. во 12:30 часот.

Семејно право 18.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Семејно право кај проф.д-р Арсе Петрески се закажуваат на ден 20.10.2017 год. во 11:30 часот.

Административно право 16.10.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Административнво право и постапка за студентот со број на динекс 762 се закажува на ден 27.10.2017 год. во 10:00 часот.

Криминологија 15.10.2017
Консултации

Се молам студентите со бр.на индекс 151, 416, 585 и 667, кои го избрале предметот Криминологија, да ја контактираат доц.д-р Ангелина Станојоска на e-mail адресата angelina.stanojoska@uklo.edu.mk .

Разно 13.10.2017
Ноемвриска испитна сесија 2017

Пријавување на испити за вонредната ноемвриска сесија ќе се спроведе од 18.10.2017 - 20.10.2017.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 13.10.2017
Колоквиумска недела

Првата колоквиумска недела ќе се одржи во периодот од 06.11.2017 до 11.11.2017 год.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 12.10.2017
Надворешна евалуација на Универзитетот

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универз ...

Разно 09.10.2017
Практична работа во Германија

Одборот на германското стопанство за источните земји и  Делегацијата на германското стопанство во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2018 година. Целта на оваа програма е да обезбеди практична работа за квалификувани кандидати од Македонија во најус ...

Политички систем 02.10.2017
Вежби

Вежбите по Политички систем на 03.10.2017 (вторник), ќе се одржат во терминот 12:30-14:15 часот.

Разно 28.09.2017
Конечна ранг листа - четврт уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти

Разно 28.09.2017
Запишување на зимски семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 02.10.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 06.10.2017 (ПЕТОК).

Граѓанско процесно право 28.09.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 04.10.2017 година во 09 :00 часот.

Облигационо право 27.09.2017
Откажување на предавања

Предавањата по предметот Облигационо право закажани на ден 29.09.2017 год. нема да се одржат.
Дополнително ќе биде објавен термин за нивното одржување.

Разно 26.09.2017
Прелиминарни листи на примени кандидати во четврт уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота

Дипломска работа 22.09.2017
Одбрана на дипломска работа - Сузана Стојаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Посвојување од кандидатот/ката Сузана Стојаноска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна ...

Француски јазик 1 22.09.2017
Информација

Се замолуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 во зимскиот семестар да се обратат кај предметниот професор на следната адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Разно 21.09.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека е потребно да направат избор на предмети во периодот од 25.09.2017 - 27.09.2017 год.
При упис на зимски семестар, студентите задолжително да достават потврда за посетена практична настава.

Меѓународно јавно право 19.09.2017
Одлагање на предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани за 20.09.2017 година (среда) нема да се одржат.

Човекови права 19.09.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Човекови права, закажани на 20.09.2017 година (среда) се одлагаат.
Терминот за нивно одржување ќе биде дополнително определен.

Сите премети 18.09.2017
Внесување на оценки во индекс - проф.д-р Светлана Вељановска

Внесување на оценки по предметите  кај Проф д-р Светлана Вељановска ќе се реализира во среда на 25 .09 2017 во 11 часот.

Разно 18.09.2017
Конечна ранг листа - трет уписен рок

Конечна ранг листа на примени кандидати на прв циклус студии на трет уписен рок:
Државна квота
Вонредни студенти

Разно 15.09.2017
Прелиминарна ранг листа - трет уписен рок

Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на прв циклус студии на трет уписен рок:
- Државна квота

Вовед во правото на ЕУ 13.09.2017
Нов термин за испит

Испитот по Право и политика на ЕУ во Кичево закажан за 14.09.2017 во 10.00 часот ќе биде спроведен истиот ден, но со почеток во 14.00 часот.

Разно 13.09.2017
Прв академски час

Првиот свечен час за студентите од генерацијата 2017/2018, запишани на прв циклус студии на Правниот факултет – Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга), ќе се одржи на ден 18.09.2017 год. (понеделник) со почеток во:

• 10.00 часот (Битола)
• 12.00 часот (Кичево)
• 12.00 часот (Струга)
...

Разно 07.09.2017
Конечна ранг листа - втор уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга