Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 22.09.2017
Одбрана на дипломска работа - Сузана Стојаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Посвојување од кандидатот/ката Сузана Стојаноска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна ...

Француски јазик 1 22.09.2017
Информација

Се замолуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 во зимскиот семестар да се обратат кај предметниот професор на следната адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Разно 21.09.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека е потребно да направат избор на предмети во периодот од 25.09.2017 - 27.09.2017 год.
При упис на зимски семестар, студентите задолжително да достават потврда за посетена практична настава.

Меѓународно јавно право 19.09.2017
Одлагање на предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани за 20.09.2017 година (среда) нема да се одржат.

Човекови права 19.09.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Човекови права, закажани на 20.09.2017 година (среда) се одлагаат.
Терминот за нивно одржување ќе биде дополнително определен.

Сите премети 18.09.2017
Внесување на оценки во индекс - проф.д-р Светлана Вељановска

Внесување на оценки по предметите  кај Проф д-р Светлана Вељановска ќе се реализира во среда на 25 .09 2017 во 11 часот.

Разно 18.09.2017
Конечна ранг листа - трет уписен рок

Конечна ранг листа на примени кандидати на прв циклус студии на трет уписен рок:
Државна квота
Вонредни студенти

Разно 15.09.2017
Прелиминарна ранг листа - трет уписен рок

Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на прв циклус студии на трет уписен рок:
- Државна квота

Вовед во правото на ЕУ 13.09.2017
Нов термин за испит

Испитот по Право и политика на ЕУ во Кичево закажан за 14.09.2017 во 10.00 часот ќе биде спроведен истиот ден, но со почеток во 14.00 часот.

Разно 13.09.2017
Прв академски час

Првиот свечен час за студентите од генерацијата 2017/2018, запишани на прв циклус студии на Правниот факултет – Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга), ќе се одржи на ден 18.09.2017 год. (понеделник) со почеток во:

• 10.00 часот (Битола)
• 12.00 часот (Кичево)
• 12.00 часот (Струга)
...

Разно 07.09.2017
Конечна ранг листа - втор уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти

Разно 07.09.2017
Меѓународниот научен симпозиум

Амбасадата на Република Австрија во Скопје, Почесниот конзулат на Република Австрија во Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Институтот за национална историја-Скопје, НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола и Македонското научно друштво Битола, Ве покануваат да учествувате со ...

Разно 05.09.2017
Прелиминарна ранг листа - втор уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти

Стварно право 01.09.2017
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Стварно право закажан за ден 04.09.2017 година ќе биде со почеток во 11.00 часот.
Проф.д-р Александра Патоска

Разно 29.08.2017
Втор уписен рок

Пријавување: 01.09 и 04.09.2017
Објавување прелиминарна ранг-листа: 05.09.2017
Објавување решение за прием:  07.09.2017
Запишување: 12.09 и 13.09.2017
 
Во вториот уписен рок на УКЛО може да се запишат 3095  студенти.
Покрај со државна и меѓународна матура, право на упис имаат и кандидати со заврш ...

Јавни финансии 27.08.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Јавни финансии се презакажува на ден 13.09.2017 год. во 12:00 часот.

Право на интелектуална сопственост 25.08.2017
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за испит по предметот Право на интелектуална сопственост се презакажува за на ден 11.09.2017 год. (Понеделник) во 10:00 часот

                                                                 

  ...

Сите премети 25.08.2017
Промена на термин за испит - доц.д-р Елизабета Тошева

Испитите по предметите кај доц. д-р Елизабета Тошева закажани на ден 01.09.2017 год. ќе започнат во 12:00 часот.

Меѓународно јавно право 24.08.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право наместо на 07.09.2017 година ќе се одржи на 05.09.2017 година (вторник) во 10:00 часот.
Студентите кои ги пријавиле двата предмети (Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право) да ја контактираат Доц. д-р Елена Tемелковска-Аневска на e-mail.

Разно 24.08.2017
YIG MK - повик

Националниот младински совет на Македонија отвара повик за вклучување нови членови во работно тело за истражување и креирање на политики, YIG MK (Youth Inspiration Group MK). По процесот на селекција кон YIG MK групата ќе имаат можност да се приклучат меѓу 3 и 5 млади луѓе кои ќе пројават желба и мотивација за дејству ...

Применета економија 23.08.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Применета економија се презакажува за на ден 05.09.2017 во 13:00 часот.

Разно 23.08.2017
Конечна ранг листа - прв уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

Државна квота
Специјални услови

Граѓанско процесно право 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 30.08.2017 год во 12:00 часот.

Право на интелектуална сопственост 22.08.2017
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 23.08.2017 год (СРЕДА) ќе се одржат консултации со почеток во 14:00 часот.

Казнено процесно право 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 29.08.2017 год. во 11:30 часот.

Разно 21.08.2017
Консултации - проф.д-р Светлана Вељановска

Консултации по предметот Судски систем, Филозфија на право и Наследно право се закажуваат на ден 29.08.2017 год. во 11:00 часот.

Разно 21.08.2017
Прелиминарна ранг листа - прв уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

- Државна квота
- Специјални услови

Локална самоуправа 16.08.2017
Консултации

Косултациите по предметите Политички систем и Локална сампоуправа од прв циклус и Методологија на опшптествените науки од втор циклус ќе се одржат на Правниот факултет во Кичево на 21.08.2017 (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Политички систем 16.08.2017
Консултации

Косултациите по предметите Политички систем и Локална сампоуправа од прв циклус и Методологија на опшптествените науки од втор циклус ќе се одржат на Правниот факултет во Кичево на 21.08.2017 (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Разно 14.08.2017
Септемвриска испитна сесија 2017

Пријавувањето на испити во септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08.2017 - 25.08.2017 год.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведи во периодот од 29.08.2017 - 14.09.2017 год.

Локална самоуправа 20.07.2017
Консултации

Консултациите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот ден ќе биде накнадно определен.

Политички систем 20.07.2017
Консултации

Консултациите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот ден ќе биде дополнително определен.

Јавни финансии 03.07.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии се закажува на ден 06.07.2017 год. во 10:00 часот.

Дипломска работа 29.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Симона Наумовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд од кандидатот/ката Симона Наумовска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
​Одбраната се закажува на ден 06.07 ...

Дипломска работа 29.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Александар Блажески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд од кандидатот/ката Александар Блажески, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
​Одбраната се закажува на ден ...

Политички систем и право на ЕУ 28.06.2017
Почеток на испит

Испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ ќе започне во 16:00 часот (датата останува непроменета).

Локална самоуправа 28.06.2017
Почеток на испит

Испитот по предметот Локална самоуправа ќе започне во 16:00 часот (датата останува непроменета).

Политички систем 28.06.2017
Почеток на испит

Испитот по предметот Политички систем ќе започне во 16:00 часот (датата останува непроменета).

Семејно право 27.06.2017
Промена на термин на испит

Испитот Семејно право кој е закажан на 29.07. 2017 (четврток) во 10:00 часот се презакажива за истиот ден во 11:30 часот

Право на интелектуална сопственост 27.06.2017
Промена на термин на испит

Испитот Право на интелектуална способност кој е закажан на 29.07. 2017 (четврток) во 10:00 часот се презакажива за истиот ден во 11:30 часот

Применета економија 27.06.2017
Промена на термин на испит

Испитот Применета економика кој е закажан на 29.07. 2017 (четврток) во 10:00 часот се презакажива за истиот ден во 11:30 часот

Дипломска работа 27.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Наташа Качороска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов: Јавната и државната администрација и Европскиот Административен простор, од кандидатката Наташа Качороска со задово ...

Трудово право 21.06.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Трудово право се закажува на ден 01.07.2017 год. во 10:00 часот.

Право на интелектуална сопственост 21.06.2017
Соопштение
Се известуваат студентите дека се закажани консултации 22.06.2017 (четврток) во 12:00 часот
Граѓанско процесно право 13.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 24.06.2017 год. во 12:00 часот.

Криминалистика 12.06.2017
Почеток на испит

Се известуваат студентите дека испитот по Криминалистика наместо на 24.06, ќе се одржи на 03.07.2017 со почеток во 10 часот.

Криминологија 12.06.2017
Почеток на испит

Се известуваат студентите дека испитот по Криминологија наместо на 24.06, ќе се одржи на 03.07.2017 со почеток во 10 часот.

Казнено процесно право 12.06.2017
ТЕрмин за испит

Испитот по предметот  Казнено процесно право се закажува на ден 27.06.2017 год. во 11:30 часот.

Локална самоуправа 12.06.2017
Термини за консултации

Консултации по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат на:
- 13.06.2017 (вторник) во 15.45 
- 15.06.2017 (четврток) во 15.45
- 16.06.2017 (петок) во 12.00 
- 17.06.2017 (сабота) во 14.00

Меѓународно приватно право 11.06.2017
Почеток на испит

Испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 30.06.2017 во 10:00 часот.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга