Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 21.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Ивана Крстевска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Новини во надлежноста на правосудната полиција согласно Законот за кривична постапка во однос на ЈО&r ...

Дипломска работа 21.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Маја Иванова

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Важноста од разграничување меѓу извршителство и соучесништво изработен од страна на канд ...

Дипломска работа 21.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Наталија Балевска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Психичките карактеристики на личноста како криминоген фактор изработен од страна на канд ...

Разно 21.11.2017
Саем за кариера 2017

На 23.11.2017 (четврток) во просториите на Центар за Култура - Битола со почеток во 13:00 часот ќе започне саемот за кариера. Во продолжение следува програмата.
 

 

Политички систем и право на ЕУ 20.11.2017
Презакажување на предавања

Се известуваат студентите од III година дека предавањето по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО НА ЕУ закажано за ден 24.11.2017 (петок) нема да се одржи. Дополнително ќе биде утврден друг термин.

Наука за политиката 20.11.2017
Консултации

Консултации по предметот Наука за политиката се закажуваат на ден 22.11.2017 год. (среда) во 12:00 часот.

Политички систем 20.11.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Политички систем се закажува на ден 23.11.2017 во 12.00 Битола

Трудово право 20.11.2017
Комисиско полагање - резултати

Резултати од комисиското полагање по Трудово право во дисперзираните студии во Битола кое се одржа на 16.11.2017 година.

Видеска Јулијана 6
Настевска Искра 6
Сулејмановски Ален 6
Димовска Мартина 7
Спировска Теодора 7
Герамитчиовска Евгенија 6
Трајкоска Јулијана 7
Аневска ...

Граѓанско процесно право 20.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 23.11.2017 година во 11:00 часот.

Дипломска работа 18.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Невин Алиевска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Односите на родителите и децата во семејното право изработен од страна на кандидатката  ...

Разно 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Локална самоуправа 17.11.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем ќе се извршат во вторник (21.11.2017) во 15.20 часот на Правнниот факултет во Битола.

Политички систем 17.11.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем ќе се извршат во вторник (21.11.2017) во 15.20 часот на Правнниот факултет во Битола.

Вовед во право 15.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Вовед во право ќе се одржи на ПФК во Битола на 21.11.2017 година во 12,оо часот.

Семејно право 14.11.2017
Презакажување на консултации и предавања

Предавањата по предметот Семејно право зкажани на ден 15.11.2017 год. се презакажуваат за на 22.11.2017 година. 

Трудово право 14.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Трудово право се закажува на ден 16.11.2017 год. во 12:00 часот.

Јавни служби 13.11.2017
Презакажување на предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни служби на ден 15.11.2017 (среда) нема да се одржат.
Терминот за нивното одржување ќе биде дополнително определен.

Наследно право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - четврток од 12:00 часот
Битола - петок од 12:15 часот
Струга - вторник од 14:30 часот

Вовед во право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - понеделник од 12:00 часот
Битола - петок од 10:30 часот
Струга - вторник од 12:00 часот

Казнено право 13.11.2017
Почеток на предавања

Предавањата по предметот Казнено право закажани на ден 14.11.2017 год. наместо во 09:30 ќе започнат во 10:30 часот.

Граѓанско процесно право 09.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 13.11.2017 година во 09:00 часот.

Казнено право 08.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено право за студентот со бр.на индекс 1094/Б ќе се одржи на 15.11.2017 (среда) во 10 часот.

Граѓанско право 08.11.2017
Резултати од испит - ноемвриска испитна сесија

Писмениот испит „Граѓанско право“ одржан на ден 25.10.2017 г.,  не го положи ниту еден каднидат.

Наука за политиката 04.11.2017
Презакажување на колоквиум

Колоквиумот по предметот Наука за политика се презакажува на ден 13.11.2017 год. во 09:00 часот.

Разно 03.11.2017
Повик за мобилност во рамките на Erasmus +

Се известуваат студентите од прв, втор и трет циклус и наставниот и соработничкиот кадар на Правниот факултет, дека УКЛО го објави Прелиминарниот повик за изразување интерес за мобилност во рамките на Erasmus + Програмата за академската 2018/2019 година.
...

Политички систем 02.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Политички систем се закажува на ден 16.11.2017 год во 12:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 13.11.2017 во 09:00 часот.

Меѓународно приватно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 13.11.2017 во 09:00 часот.

Дипломска работа 01.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Сандра Мирчевска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Управен спор - специфики изработен од страна на кандидатката Сандра Мирчевска, со задов ...

Казнено процесно право 01.11.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 779/Б ќе се одржи на 10.11.2017 година (петок) со почеток во 13 часот.

Казнено процесно право 31.10.2017
Консултации

Консултациите по предметот Казнено процесно право од ноемвриска испитна сесија се закажуваат на ден 08.11.2017 со почеток во 11:30 часот.

Казнено право 31.10.2017
Почеток на колоквиум

Колоквиумот по предметот Казнено право на ден 08.11.2017 ќе се полага во една група со почеток во 10:00 часот.

Административно право 31.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Административно право се закажува на ден 06.11.2017 год. (понеделник) во 09:00 часот.

Казнено процесно право 29.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 494/Б ќе се одржи на 01.11.2017 година (среда) со почеток во 10 часот.

Јавни финансии 27.10.2017
Почеток на предавања

Предавањата по предметот Јавни финансии на ден 30.10.2017 год. ќе започнат о 09:00 часот.

Дипломска работа 27.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Марина Илиевска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Извршување на казната затвор во Р. Македонија изработен од страна на кандидатката Мари ...

Дипломска работа 27.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Дејан Ѓуровски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Санкции спрема правни лица изработен од страна на кандидатката Дејан Ѓуровски, со задо ...

Дипломска работа 27.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Раслав Секоски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Откривање и докажување на делата од компјутерскиот криминал изработен од страна на канди ...

Разно 26.10.2017
"Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори"

Драги студенти,

Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме да земете учество на изложбата и дебатата на тема: "Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори" на ден 30 октомври 2017, со почеток во 12.30 часот, во Центарот за култура – Битола.

--------------------------------

Стварно право 26.10.2017
Внесување на оценки во индекс - проф.д-р Александра Патоска

Внесување оцени во индекс по предметот Стварно право од сите испитни сесии на ден 30.10.2017 година во 13.00 часот.

Граѓанско процесно право 25.10.2017
Термин за испит

Термин за испит по предметот Граѓанско процесно право:

- 01.11.2017 година во 16:00 часот - Битола
- 01.11.2017 година во 12:00 часот - Струга
- 01.11.2017 година во 14:00 часот - Кичево

Јавни финансии 24.10.2017
Предавања

Предавања по предметот Јавни финансии се закажува на ден 27.10.2017 год. во 09:00 часот.

Казнено процесно право 24.10.2017
Комисиско полагање Казнено процесно право - Промена на почеток

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот бр.на индекс 723/Б закажано за 25.10.2017 година (среда) наместо во 10, ќе започне во 14 часот.

Казнено право 24.10.2017
Комисиско полагање Казнено право - Промена на почеток

Комисиско полагање по Казнено право за студентот со бр.на индекс 690/Б закажано за 25.10.2017 година (среда) наместо во 10, ќе започне во 14 часот.

Политички систем и право на ЕУ 24.10.2017
Нов термин за предавања

Предавањата по предметот Политички систем и право на ЕУ (кои поради празникот не се одржаа на ден 23.10.2017) ќе се одржат на ден 27.10.2017 год. (петок) во 11:30 часот.

Социологија на право 23.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Социологија на право (кои поради празникот не се одржаа на 23.10.2017) ќе се одржат на ден 24.10.2017 год. во 09:30 часот.

Казнено процесно право 23.10.2017
Нов термин за испит

Испитот по Казнено процесно право закажан на ден 24.10.2017 год. наместо во 12:00 ќе започне во 16:00 часот.

Основи на економија 23.10.2017
Промена на термин за предавања

Се информираат студентите од прва студиска година дека предавањата по предметот Основи на економијата, коишто требаше да се одржат на 24.10.2017 година, ќе се одржат веднаш по редовните предавања во вторник на 31.10.2017 година.

Деловно и договорно право 22.10.2017
Внесување на оценки во индекс - Проф. Д-р Анастас Џуроски

Термин за внесување на оценки во индекс по предметот Деловно и договорно право: 25.10.2017 год. во 14:00 часот.

Јавни служби 22.10.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Јавни Служби во ноемвриска испитна сесија ќе се полага на ден 24.10.2017 год. во 16:00 часот.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга