Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 19.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Викторија Дамеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Договор за продажба" каја е  изработена од страна на кандидатката Викторија Дамеска, со задоволство констатира дек ...

Дипломска работа 14.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Природата на деликтите во областа кај договорите од областа на дловното право" кај  изработена од страна на канд ...

Социјална патологија 14.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Социјална патологија закажан за 19.06.2018 година се презакажува и истиот ќе се одржи на 20.06.2018 година (среда) со почеток во 10 часот.

Меѓународно приватно право 14.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Меѓународно приватно право ќе се одржи на 20.06.2018 (среда) година во 11:00 часот.

Граѓанско процесно право 14.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 20.06.2018 (среда) година во 11:00 часот.

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Дипломска работа 11.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска
По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Политиката на проширување на ЕУ и Западен Балкан” изработена од страна на кандидатката Ангела Трифуновска, со задоволство конст ...
Трговско право 08.06.2018
Промена на термин за испит
Испитот по трговско право кој е закажан за 13 јуни се презакажува за 11 јуни понеделник во терминот за испит кај професорот Саша Дукоски
Политички систем 31.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот и Политички систем во Битола ќе се одржат на 4.06.2018 (понеделник) со почеток во 15.45 часот.

Локална самоуправа 31.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа и  во Битола ќе се одржат на 4.06.2018 (понеделник) со почеток во 15.45 часот.

Разно 31.05.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Политички систем 30.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 01.06.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот

Семејно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Семејно право наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Право на интелектуална сопственост 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Право на интелектуална сопственост наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Стварно право 28.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 31.05.2018 година (четврток) во 10.00 часот

Трудово право 28.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр  на индекс 356/Б , 1000/Б  и 1365/Б ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот  

Казнено процесно право 27.05.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр. на индекс 454/Б ќе се одржи на 19.06.2018 година (вторник) со почеток во 14 часот.

Казнено право 27.05.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со бр.на индекс 454/Б ќе се одржи на 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Локална самоуправа 24.05.2018
Комисиско полагање - Локална самоуправа

Се известуваат студентите со бр на инд. 1096/Б и1131/Б.  дека комисиското полагање ќе се одржи на ден  07.06.2018 (четврток) со почеток во  10:00 часот

Разно 23.05.2018
Продолжување на термин за пријавување на испити

Ве известуваме дека рокот за пријавување испити во јунска испитна сесија е продолжен до 30.05.2018 год.

Разно 23.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
Разно 16.05.2018
Упис за втор циклус студии

Правниот факултет-Кичево оваа академска година ќе врши упис на студенти на втор циклус (постдипломски) студии на следните насоки:
- Казнено право
- Граѓанско право
- Меѓународно право
Овие насоки се однесуваат како на моделот 3+1, така и на моделот 3+2 

Разно 16.05.2018
Пријавување на испити за јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека пријавувањето на испити ќе трае од 21.05 (понеделник) до 23.05.2018 (среда). Сесијата ќе трае од 01.06.2018 до 15.06.2018 год

(сите студенти кои имаат активно електронско досие, задолжително електронски да ги пријават  предметите кои ќе ги по ...

Уставно право 14.05.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите од прва година дека колоквиумското полагање по предметот Уставно право ќе се одржи на ден 21.05.2018 (понеделник) во 11 часот.

Граѓанско право 14.05.2018
Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Граѓанско право ќе одржи во една група со почеток во 10:00 часот 

Разно 10.05.2018
РАСПОРЕД НА ВТОР КОЛОКВИУМ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18
Римско право 08.05.2018
Консултации

Дополнителни консултации по предметот Римско право ќе се одржат на 09.05.2018 година (среда) во 10:30 часот.

Дипломска работа 07.05.2018
Одбрана на дипломска работа- Марија Ѓелеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Семејно сместување (згрижувачки семејства) според законските прописи на Р. Македонија" од кандидатот/ката ...

Римско право 04.05.2018
Есеј

Есеј по римско право студентите ќе пишуваат на 07.05.2018 (понеделник) во 11 00 часот.

Меѓународно приватно право 03.05.2018
Предавања - Вежби
"Дополнителните предавања по предметот Меѓународно приватно право ќе се одржат на ден 04.05.2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот
Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Разно 03.05.2018
Оглас за вршење практична работа во Народната банка на Република Македонија

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Репуб ...

Меѓународна економија 02.05.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по  Меѓународна економија ќе се одржат во 03.05. четврток со почеток во 12 часот.
 

Дипломска работа 02.05.2018
Одбрана на Дипломски труд - Наталија Василевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Криминалистичко профилирање сторители на кривични дела" од кандидатот/ката Наталија Василевска

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"
Еколошко право 30.04.2018
Консултации

Консултации по предметот Еколошко право за студентот со бр на индекс 1325/Б се закажуват за четврток  03 мај во 12 часот.

Меѓународно приватно право 26.04.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право кои беа одложени на ден 16.04.2018 година ќе се одржат на ден 27.04.2018 година (петок) со почеток во 11:30 часот .

Трудово право 24.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со индекс бр. 980/Б ќе се одржи на 27.04.со почеток во 10 часот

Од комисијата

Судски систем 24.04.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Судски систем наместо во четврток ќе се одржат во петок  (27.04) со почеток во 9 00 часот.

Консултациите по Судски систем за студентите кои се повикани ќе се одржат во 11 00 часот

 

Социјална патологија 24.04.2018
Предавања - Вежби

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за ден 25.04.2018 година (среда) наместо во 10, ќе започнат во 9 часот.

Меѓународно јавно право 20.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Се известува студентот со број на индекс 1167/Б дека комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право ќе се одржи на 26.04.2018 со почеток во 11 00 часот

Локална самоуправа 16.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Се известуваа студентот со бр. на инд.926/Б дека комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 27.04.2018 (петок) со почеток во 16:00 часот 

Меѓународно приватно право 16.04.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по пшредметот МПП на ден 16.04.2016  нема да се одржат

Граѓанско право 13.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 16.04.2018 година во 14:00 часот.

Политички систем 12.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

 Се известуваат студентите кои го имаат пријавено предметот Политички систем за комисиско полагање истиот ќе се спроведе на ден19.04.2018 год. ( четврток ) во 10:30 часот

Монетарна економија 12.04.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Монетарна економија во Априлски испитен рок ќе се одржи на ден 17.04.2018 год.  (вторник) со почеток во 14:00 часот

Уставно право 10.04.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите од прва година на ПФК Битола дека предавањето по предметот Уставно

право на ден 11.04.2018 нема да се одржи. Дополнително ќе биде соопштен друг термин.

Меѓународно приватно право 10.04.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот „Меѓународно проватно право“ закажани за ден 09.04.2018 година (понеделник), кои не се одржаа заради неработниот ден, се презакажуваат за ден 13.04.2018 година (петок) во 11:30 часот.“

 
Јавни финансии 10.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Се известува студентот со број на индекс 930/Б дека комисиското полагање по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 18.04.2018 година (среда) со почеток во 14.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии во Битола.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга