Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 19.09.2017
Информативна средба за студентите од III и IV година

Се информираат студентите кои ги реализираа предавањата по предметите предвидени за III и IV година, односно студентите со статус на апсолвенти, дека на 22.09.2017 година (петок) во 11 :00 часот ќе се одржи информативна средба со членовите на Деканатската управа во однос на престојните уписи на последипломс ...

Разно 19.09.2017
Конечна ранг листа - трет уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии - трет уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Специјал ...

Локална самоуправа 19.09.2017
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 26.09.2017 (вторник) со почеток во 15.30 часот.

Сите премети 18.09.2017
Внесување на оценки во индекс - проф.д-р Светлана Вељановска

Внесување на оценки по предметите  кај Проф д-р Светлана Вељановска ќе се реализира во четврток  на 21.09.2017 во 10 часот

Разно 15.09.2017
Прелиминарна ранг листа - трет уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии - трет уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Сп ...

Политички систем 15.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Политички систем и Методологија на општествените науки (II циклус) ќе се одржат во вторник (19.09.2017) со почеток во 15.30 часот.

Човекови права 13.09.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Човекови права се презакажува на ден 15.09.2017 год. во 13:00 часот.

Разно 13.09.2017
Прв академски час

Првиот свечен час за студентите од генерацијата 2017/2018, запишани на прв циклус студии на Правниот факултет – Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга), ќе се одржи на ден 18.09.2017 год. (понеделник) со почеток во:

• 10.00 часот (Битола)
• 12.00 часот (Кичево)
• 12.00 часот (Струга)
...

Разно 07.09.2017
Конечна ранг листа - втор уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Повеќе

Разно 07.09.2017
Меѓународниот научен симпозиум

Амбасадата на Република Австрија во Скопје, Почесниот конзулат на Република Австрија во Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Институтот за национална историја-Скопје, НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола и Македонското научно друштво Битола, Ве покануваат да учествувате со ...

Граѓанско процесно право 06.09.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 13.09.2017 год. во 13:30 часот.

Разно 05.09.2017
Прелиминарна ранг листа - втор уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Повеќе

Јавна и државна администрација 04.09.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавна и државна администрација за студентите од трета година наместо во 13:00 часот ќе се одржи во 10:00 часот. Датумот на полагање (14.09.2017) останува непроменет.

Казнено право 01.09.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со број на индекс 1317/Б се закажува на ден 04.09.2017 год. во 11:00 часот.

Трудово право 30.08.2017
Почеток на испит

Испитот по предметот Трудово право закажан на ден 13.09.2017 год. ќе започне во 10:00 часот.

Разно 29.08.2017
Втор уписен рок

Пријавување: 01.09 и 04.09.2017
Објавување прелиминарна ранг-листа: 05.09.2017
Објавување решение за прием:  07.09.2017
Запишување: 12.09 и 13.09.2017
 
Во вториот уписен рок на УКЛО може да се запишат 3095  студенти.
Покрај со државна и меѓународна матура, право на упис имаат и кандидати со заврш ...

Административно право 29.08.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Административно право и админстративна постапка за студентите со број на индекс 454/Б се закажува на ден 12.09.2017 год. во 10:00 часот.

Француски јазик 1 29.08.2017
Консултации

Им се соопштува на студентите кои се повикани на консултации во врска со резултатите од јунската сесија дека средбата се закажува на 07.09.2017 во 11:30 часот.
Од предметниот наставник

Финансиско право 27.08.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Финансиско право се презакажува на ден 05.09.2017 год. во 12:00 часот.

Меѓународно приватно право 24.08.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно приватно право кај Доц. д-р Елена Темелковска-Аневска наместо на 06.09.2017 година ќе се одржи на ден 15.09.2017 година (петок) во 14:00 часот. 

Разно 24.08.2017
YIG MK - повик

Националниот младински совет на Македонија отвара повик за вклучување нови членови во работно тело за истражување и креирање на политики, YIG MK (Youth Inspiration Group MK). По процесот на селекција кон YIG MK групата ќе имаат можност да се приклучат меѓу 3 и 5 млади луѓе кои ќе пројават желба и мотивација за дејству ...

Разно 23.08.2017
Конечна ранг листа - прв уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

Државна квота
Државна квота со кофинансирање
Вонредн ...

Локална самоуправа 23.08.2017
Нов термин за консултации

Консултациите по предметот Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 23.08.2017 година со почеток во 14.00 часот.

Политички систем 23.08.2017
Нов термин за консултации

Консултациите по предметот Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 23.08.2017 година со почеток во 14.00 часот.

Граѓанско процесно право 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 29.08.2017 год во 14:00 часот.

Казнено право применета програма 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено право применета програма ќе се одржи на 04.09.2017 год. во 13:00 часот.

Казнено процесно право 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 04.09.2017 год. во 13:00 часот.

Разно 21.08.2017
Консултации - проф.д-р Светлана Вељановска

Консултации по предметот Судски систем, Филозфија на право и Наследно право се закажуваат на ден 30.08.2017 год. во 14:00 часот.

Разно 21.08.2017
Прелиминарна ранг листа - прв уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

- Државна квота
- Државна квота со кофинансирање
- Во ...

Јавна и државна администрација 17.08.2017
Нов термин за консултации

Се известуваат студентите дека консултациите по предметот Јавна и државна администрација наместо на 21.08.2017 год. се поместуваат за наредниот ден на 22.08.2017 год. во 11:00 часот

Локална самоуправа 16.08.2017
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 23.08.2017 година со почеток во 14.00 часот.

Политички систем 16.08.2017
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 23.08.2017 година со почеток во 14.00 часот.

Меѓународно приватно право 15.08.2017
Консултации

Увидот во тестовите и консултациите по предметите Римско право, Арбитражно право, Вонпарнично и извршно право и Меѓународно приватно право ќе се реализира на 21.08. 2017 во 10 00 часот.
​Напомена: на консултациите задолжително да присуствуваат студентите кои ги положиле испитите, меѓутоа им недостиг ...

Вонпарнично и извршно право 15.08.2017
Консултации

Увидот во тестовите и консултациите по предметите Римско право, Арбитражно право, Вонпарнично и извршно право и Меѓународно приватно право ќе се реализира на 21.08. 2017 во 10 00 часот.
​Напомена: на консултациите задолжително да присуствуваат студентите кои ги положиле испитите, меѓутоа им недостиг ...

Арбитражно право 15.08.2017
Консултации

Увидот во тестовите и консултациите по предметите Римско право, Арбитражно право, Вонпарнично и извршно право и Меѓународно приватно право ќе се реализира на 21.08. 2017 во 10 00 часот.
​Напомена: на консултациите задолжително да присуствуваат студентите кои ги положиле испитите, меѓутоа им недостиг ...

Римско право 15.08.2017
Консултации

Увидот во тестовите и консултациите по предметите Римско право, Арбитражно право, Вонпарнично и извршно право и Меѓународно приватно право ќе се реализира на 21.08. 2017 во 10 00 часот.
​Напомена: на консултациите задолжително да присуствуваат студентите кои ги положиле испитите, меѓутоа им недостиг ...

Разно 14.08.2017
Септемвриска испитна сесија 2017

Пријавувањето на испити во септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08.2017 - 25.08.2017 год.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведи во периодот од 29.08.2017 - 14.09.2017 год.

Локална самоуправа 20.07.2017
Консултации

Консултациите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот ден ќе биде дополнително определен.

Политички систем 20.07.2017
Консултации

Консултациите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот ден ќе биде дополнително определен.

Дипломска работа 07.07.2017
Одбрана на дипломска работа - Даниела Илиева

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов "ЕУ и надворешната политика кон мигрантската криза" од кандидатот/ката Даниела Илиева, констатира дека се и ...

Дипломска работа 28.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Вера Хаџиска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Договор за медицински услуги, од кандидатот Вера Хаџиска со задоволство констатира дека се исполнети условите ...

Дипломска работа 28.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Марија Станоевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Договор за закуп, од кандидатот Марија Станоевска со задоволство констатира дека се исполнети условите за негова ...

Дипломска работа 28.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Мартин Бојоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Штета и видови на штета, од кандидатот Мартин Бојоски со задоволство констатира дека се исполнети условите за него ...

Дипломска работа 27.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Бисера Геневска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Субјекти на вонпарничната постапка и постапката за извршување во Р.Македонија, од кандидатот Бисера Геневска с ...

Граѓанско право 27.06.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско право се закажува на ден 03.07.2017 год. во 10:00 часот.

Разно 25.06.2017
Практична настава - 26.06.2017

Им се соопштува на студентите кои требаше практичната настава да ја посетуваат на 26.06.2017 година, дека истата поради неработниот ден, се поместува за 30.06.2017 година.

Основи на економија 23.06.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Основи на економија се презакажува на ден 04.07.2017 год. во 13:00 часот.

Дипломска работа 23.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Филип Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Надлежноста на адвокатурата и нотаријатот со новите законски измени, од кандидатот Филип Богески со задоволство к ...

Право на интелектуална сопственост 23.06.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Право на интелектуална сопственост се презакажува на ден 04.07.2017 год. во 13:00 часот.

Дипломска работа 22.06.2017
Одбрана на дипломска работа - Јованчо Тренчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Семејното насилство како дел на семејно-правната пракса во Р.Македонија, од кандидатот Јованчо Тренчевски со задовол ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга