Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 22.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Горан Велјановски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Социолошко правни аспекти на деструктивни семејства изработен од страна на кандидатката& ...

Дипломска работа 22.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Надица Наумоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Тестаментот како основ за наследување во правото на РМ изработен од страна на кандидаткат ...

Дипломска работа 22.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Јована Аџиоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за расправање на оставнина изработен од страна на кандидатката Јована Аџиоск ...

Облигационо право 20.11.2017
Предавања и консултации

Студентите кои го слушаат предметот Облигационо право се известуваат дека предавањата на ден 20.11.2017 година нема да се одржат и истите се презакажуваат за ден 24.11.2017 година (петок) во 9,30 часот.
Консултациите по одржан колоквиум се одлагаат за ден 24.11.2017 година (петок) во 12.00 часот.

Предметен ...

Разно 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Политички систем и право на ЕУ 14.11.2017
Презакажување на вежби

Вежбите по предметот Политички систем и право на ЕУ закаѓани на ден 17.11.2017 год. нема да се одржат.

Политички систем 13.11.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Политички систем закажани на ден 15.11.2017 год. нема да се одржат - истите се презакажуваат за на ден 17.11.2017 год. во 15:00 часот.

Наследно право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - четврток од 12:00 часот
Битола - петок од 12:15 часот
Струга - вторник од 14:30 часот

Вовед во право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - понеделник од 12:00 часот
Битола - петок од 10:30 часот
Струга - вторник од 12:00 часот

Граѓанско право 08.11.2017
Резултати од испит - ноемвриска испитна сесија

Писмениот испит „Граѓанско право“ одржан на ден 25.10.2017 г.,  го положил кандидатот со индекс бр. 598/С со оценка 6 (шест).

Разно 03.11.2017
Повик за мобилност во рамките на Erasmus +

Се известуваат студентите од прв, втор и трет циклус и наставниот и соработничкиот кадар на Правниот факултет, дека УКЛО го објави Прелиминарниот повик за изразување интерес за мобилност во рамките на Erasmus + Програмата за академската 2018/2019 година.
...

Дипломска работа 01.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Тања Дејаноска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Извршување на казната затвор во Р. Македoнија со посебен осврт на казната затвор за деца из ...

Вонпарнично и извршно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 11.11.2017 во 10:30 часот.

Меѓународно приватно право 01.11.2017
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 11.11.2017 во 10:30 часот.

Дипломска работа 31.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Ангела Недеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Заштита на правото на сопственост според меѓународните акти за човекови права изработен ...

Дипломска работа 31.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Деспина Влакеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за надоместок на штета, рехабилитација и стварување на другите права на лица неоправдано осудени и не ...

Граѓанско процесно право 27.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 01.11.2017 год. (среда) во 12:00 часот.ѓ

Разно 26.10.2017
"Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори"

Драги студенти,

Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме да земете учество на изложбата и дебатата на тема: "Иднината на Европската Унија 60 години од Римските Договори" на ден 30 октомври 2017, со почеток во 12.30 часот, во Центарот за култура – Битола.

--------------------------------

Дипломска работа 26.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Харис Јускоски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Меѓународни транспортни клаузули изработен од страна на кандидатката Харис Јуско ...

Граѓанско процесно право 25.10.2017
Термин за испит

Термин за испит по предметот Граѓанско процесно право:

- 01.11.2017 година во 16:00 часот - Битола
- 01.11.2017 година во 12:00 часот - Струга
- 01.11.2017 година во 14:00 часот - Кичево

Дипломска работа 25.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Наташа Маленкова

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Права и обврски на страните во договорот за градење изработен од страна на кандидатката&nbs ...

Казнено право 23.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено право за студентот со бр.на индекс 514/С ќе се одржи на 31.10.2017 година (вторник) со почеток во 14 часот.

Казнено процесно право 23.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 231/С ќе се одржи на 31.10.2017 година (вторник) со почеток во 14 часот.

Јавни служби 22.10.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Јавни Служби во ноемвриска испитна сесија ќе се полага на ден 24.10.2017 год. во 13:00 часот.

Разно 20.10.2017
Ноемвриска испитна сесија 2017 (за апсолвенти)

Студентите со статус на апсолвент ќе можат да ги пријават сите испити во ноемвриската испитна сесија.
За оние испити за кои не е наведен термин во распоредот, терминот ќе се определи дополнително во договор со предметниот професор.

Казнено процесно право 20.10.2017
Термин за испит

Термин за одржување на испитот по предметот Казнено процесно право кај Доц. Д-р Никола Тунтевски во ноемвриската испитна сесија:
- Битола: 24.10.2017 год. во 12:00 часот
- Кичево: 25.10.2017 год. во 09:30 часот
- Струга: 26.10.2017 год. во 09:30 часот

Дипломска работа 19.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Фросина Мукоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Улогата на човековите права врз развојот на демократијата изработен од страна на кандида ...

Облигационо право 19.10.2017
Презакажување на предавања

Им се соопштува на студентите од  III година, дека  на ден 20.10.2017 година (петок) во 9.30 часот ќе се одржат предавања по предметот Облигационо право. Предавањата на ден 30.10.2017 година нема да се одржат.

Јавни служби 19.10.2017
Термин за предавања

Се известуваат студентите по предметот Јавни Служби дека наставата наместо на 30.10.2017 (Понеделник) ќе се одржи на 20.10.2017 (Петок) во истиот термин по веќе објавениот распоред (09:30-12:15).

Разно 18.10.2017
Повик за апликација во CEEPUS мрежата

Во тек е повикот за аплицирање во CEEPUS мрежата за сите заинтересирани студенти, на "Ethics and Politics" во Виена, каде  рокот за пријавување е до 31.10.2017. Исто така, постои опција за мобилност на free movers и за студенти и за професори, каде рокот за аплицирање е до 30.11.2017 година.
Повеќе информации кај доц.д ...

Разно 18.10.2017
Почеток на испитна сесија

Ноемвриската испитна сесија ќе започне на 24.10.2017 год. според распоред кој ќе биде објавен во текот на оваа работна недела.

Практична настава 18.10.2017
Практична настава

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА И ПОТВРДАТА ЗА КРЕДИТИТЕ КОИ ТАА ГИ НОСИ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР.

ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА СЕКОЈ СТУДЕНТ Е ДОЛЖЕН ДА СЕ ПРИЈАВИ КАЈ НАДЛЕЖНОТО ЛИЦЕ ВО ФАКУ ...

Меѓународно јавно право 17.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање  на испитот по предметот Меѓународно јавно право за студентот со индекс бр 514/С ќе се одржи во Струга на 25.10.2017 со почеток во 12 часот.

Административно право 16.10.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Административнво право и постапка за студентот со број на динекс 522/С се закажува на ден 24.10.2017 год. во 11:00 часот.

Разно 13.10.2017
Ноемвриска испитна сесија 2017

Пријавување на испити за вонредната ноемвриска сесија ќе се спроведе од 18.10.2017 - 20.10.2017.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 13.10.2017
Колоквиумска недела

Првата колоквиумска недела ќе се одржи во периодот од 06.11.2017 до 11.11.2017 год.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 12.10.2017
Надворешна евалуација на Универзитетот

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универз ...

Казнено право 10.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со бр.на индекс 522/С ќе се одржи на ден 17.10.2017 година (вторник) со почеток во 11 часот.

Разно 09.10.2017
Практична работа во Германија

Одборот на германското стопанство за источните земји и  Делегацијата на германското стопанство во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2018 година. Целта на оваа програма е да обезбеди практична работа за квалификувани кандидати од Македонија во најус ...

Дипломска работа 04.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Лаура Бајрами

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Заштита на правата од интелектуална сопственост во Р. Македонија изработен од страна на к ...

Казнено право 03.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено право ќе се одржат на 04.10.2017 год. во 09:00.

Политички систем 02.10.2017
Вежби

Вежбите по Политички систем на 06.10.2017 (петок), ќе се одржат во терминот 12:30-14:15 часот.

Разно 02.10.2017
Информативна средба за студентите од III и IV година

Се информираат студентите кои ги реализираа предавањата по предметите предвидени за III и IV година, односно студентите со статус на апсолвенти, дека на 03.10.2017 година (вторник) во 12 :00 часот ќе се одржи информативна средба со членовите на Деканатската управа во однос на престојните уписи на последипло ...

Разно 28.09.2017
Конечна ранг листа - четврт уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Специј ...

Разно 28.09.2017
Запишување на зимски семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 02.10.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 06.10.2017 (ПЕТОК).

Разно 26.09.2017
Прелиминарни листи на примени кандидати во четврт уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Повеќе

Наука за политиката 25.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Наука за политика кај Доц. Д-р Елена Тиловска Кечеџи се закажуваат на ден 26.09.2017 год. во 11:30 часот.

Локална самоуправа 25.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Наука за политика кај Доц. Д-р Елена Тиловска Кечеџи се закажуваат на ден 26.09.2017 год. во 11:30 часот.

Разно 25.09.2017
Информативна средба

Се информираат студентите кои ги реализираа предавањата по предметите предвидени за III и IV година, односно студентите со статус на апсолвенти, дека на 26.09.2017 година (вторник) во 12 :00 часот ќе се одржи информативна средба со членовите на Деканатската управа во однос на престојните уписи на последипло ...

Криминологија 25.09.2017
Откажување на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за ден 26.09.2017 година (вторник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга