Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Магистерски труд 20.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Магистерски труд

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за запишување на стварните права врз недвижни ствари во катастарот на недвижности и нивна заштита од канд ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Никола Тунтевски и доц. д-р Ангелина Станојоска

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Малолетничко казнено право, Пенологија, Виктимологија, Криминалистика, Компаративно казнено право и Казнено процесно право, се презакажуваат за 19.06.2018 год ...

Право на осигурување 07.06.2018
Тремин за Испит - Јуни 2018

Се изветуваат студентите дека полагањето по предметот Право на осигурување ќе се одржи на 21.06.2018 (четврток) со почеток во 11:00

Основи на менаџмент 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на делот на испитот по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески се закажува на 13.06.2018 во 12ч

Прекршочно право и прекршочна постапка 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и прекршочна постапка ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Вонпарнично и извршно право 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Арбитражно право 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Арбитражно право ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Монетарно, кредитно и девизно право 29.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека  испитот закажан за 31.05.2018 истиот се презакажува за на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Право на интелектуална сопственост 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Право на интелектуална сопственост за студентите со бр  на индекс 2/17-II и 1/2017-II ќе се одржи на 12.06.со почеток во 10 часот

Арбитражно право 27.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Арбитражно право, закажан на 28.05.2018 година се одлага. Терминот за негово одржување ќе биде дополнително определен.

Основи на менаџмент 23.05.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на 05.06.2018 (Вторник) во 11ч.

Основи на менаџмент 11.05.2018
Предавања

Предавањата по Основи не менаџмент кај доц. д-р. Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 15.05.2018 со почеток во 10 часот.

Разно 09.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Објавен е распоредот на испити за ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Разно 07.05.2018
Пријавување на Испит

Се известуваат студентите на II циклус студии дека пријавувањето на испити во јунска испитна сесија ќе се реализира на 15.05 и 16.05.2018 година

Разно 07.05.2018
Трибина со наслов\"Младите и нивната улога во општеството \"

Се известуваат сите студенти на Правен факултет Кичево дека на ден 09.05.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот ќе се одржи трибина на тема "Младите и нивната улога во опшеството" .   

                                                  ...

Магистерски труд 04.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Славица Шошолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Права и должности на родители кон деца во Република Македонија и споредбеното п ...

Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Монетарно, кредитно и девизно право 02.05.2018
Предавања

Закажани се дополнителни предавања и консултации кај Проф.д-р Благој Ѓоргиевски на ден 07.05.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"
Право на интелектуална сопственост 27.04.2018
Предавања
Предавањата кај Проф.д-р Арсе Петрески ќе се одржат 28.04.2018 (сабота) во 11:00 часот
Магистерски труд 27.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Палве А. Лазороски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Сообраќајните прекршоци во Охридската област"Повеќе

Основи на менаџмент 23.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески наместо на 10.05.2018 ќе почнат на 30.04.2018 (Понеделник) во 15:30ч.

Разно 20.04.2018
Распоред на испити за априлски испитен рок
Монетарно, кредитно и девизно право 19.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот Монетарно, кредитно и девизно право кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиовски ќе се одржат на ден 24.04.2018 год.(вторник) со почеток во 11:00 часот.

Студентите по предметот Монетарно кредитно и Девизно право литературата можат да ја најдат кај референтот Дејан Петковски&nbs ...

Монетарно, кредитно и девизно право 17.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот монетарно кредитно и девизно право ќе се одржат на ден 18.04.2018 (среда) со почеток од 15:00 часот
Политички партии и интересни групи 17.04.2018
Предавања

Предавањето по предметот Политички партии и интересни групи кои се закажани за ден 19.04.2018 се одлагаат, и  истите се презакажуваат за на ден 25.04.2018 год (среда) со почеток во 12:00 часот.

Политичка социологија 16.04.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го избрале предметот Политичка социологија кај професорите Проф.д-р Арсе Петрески и Проф.д-р Александар Јованоски дека согласно претходниот взаемен договор за предвремено полагање на испитот, испитот ќе се одржи на ден 25.04.2018 год (среда) со почеток во 15:00 часот.

Право на интелектуална сопственост 16.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите на 2 циклус дека предавањето по предметот Право на интелектуална сопственост кај проф  Вељановска се закажува за понеделник 23.04.2018 со почеток во 10 часот 

Монетарно, кредитно и девизно право 12.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот монетарно кредитно и девизно право ќе се одржат на ден 13 април со почеток од 14 часот
Стечај и стечајна постапка 28.03.2018
Предавања
Се известуваат студентите на втор циклус дека предавањата по предметот Стечај и стечајна постапка наместо на 29 и 30 март ќе се одржат на 31 март (сабота) со почеток во 9 часот
Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 16.04.-18.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Граѓанско процесно право 13.03.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 20.03.2018 год (Вторник) со почеток во 12:00 часот.

Банкарско право 12.03.2018
Дополнителен термин за Испит

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека ќе има дополнителен  термин за испит по предметот Банкарско право и истиот е закажан за на ден 20.03.2018 (Вторник ) со почеток во 11:00 часот

Прекршочно право и прекршочна постапка 28.02.2018
Дополнителен термин за Испит

Дополнителниот термин за полагање на испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и постапка ќе биде на 15.03.2018 година во 14:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 28.02.2018
Дополнителен термин за Испит

Дополнителниот термин за полагање на испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и постапка ќе биде на 15.03.2018 година во 14:00 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 28.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка, закажани на ден 03.03.2018 година се одлагаат. Истите ќе се одржат на 15.03.2018 од 10:00 часот. 

Разно 22.02.2018
Распоред на предавања

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавања.

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Елена Чавковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Бракот на малолетни лица-социоекономски и правен аспект", од кандидато ...

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ана Даскаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Улогата на адвокатурата во давање помош на лица жртви на трговија со луѓе"

Криминалистика 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Криминалистика кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

 

Виктимологија 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Виктимологија кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

Магистерски труд 16.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Славица Трпеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Криминалистичко и финансиско истражување на перењето пари во Република Македон ...

Граѓанско процесно право 16.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Граѓанско процесно право закажан на 23.02.2018 (петок) се одлага. Терминот на негово одржување дополнително ќе биде определен

Магистерски труд 10.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Адемоглу Љуме

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Организационите и функционалните аспекти на Државното правобранителство во Републи ...

Виктимологија 07.02.2018
Менторска средба – Виктимологија

Им се соопштува на студентите на програмата Казнено право (4+1) кои го избрале предметот Виктимологија, дека консултациите со доц.д-р Ангелина Станојоска околу испитот и материјалот ќе се одржат на 09.02.2018 година (петок) со почеток во 11 часот.

Разно 05.02.2018
Заверка на семестар и избор на предмети

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека заверката на вториот семестар и изборот на предмети треба да го направат во терминот од 21 до 23 февруари.

Разно 01.02.2018
Распоред на Испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека распоредите за испити се објавени ИСПИТ

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга