Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 22.02.2018
Распоред на предавања

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавања.

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Елена Чавковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Бракот на малолетни лица-социоекономски и правен аспект", од кандидато ...

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ана Даскаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Улогата на адвокатурата во давање помош на лица жртви на трговија со луѓе"

Криминалистика 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Криминалистика кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

 

Виктимологија 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Виктимологија кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

Магистерски труд 16.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Славица Трпеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Криминалистичко и финансиско истражување на перењето пари во Република Македон ...

Граѓанско процесно право 16.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Граѓанско процесно право закажан на 23.02.2018 (петок) се одлага. Терминот на негово одржување дополнително ќе биде определен

Магистерски труд 10.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Адемоглу Љуме

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Организационите и функционалните аспекти на Државното правобранителство во Републи ...

Виктимологија 07.02.2018
Менторска средба – Виктимологија

Им се соопштува на студентите на програмата Казнено право (4+1) кои го избрале предметот Виктимологија, дека консултациите со доц.д-р Ангелина Станојоска околу испитот и материјалот ќе се одржат на 09.02.2018 година (петок) со почеток во 11 часот.

Разно 05.02.2018
Заверка на семестар и избор на предмети

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека заверката на вториот семестар и изборот на предмети треба да го направат во терминот од 21 до 23 февруари.

Разно 01.02.2018
Распоред на Испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека распоредите за испити се објавени ИСПИТ

Корпоративно право 23.01.2018
Менторска средба – Корпоративно право

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Корпоративно право се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 11.00 часот

                                                       Проф.д-р Александра Патоска

 

Меѓународно трговско право 23.01.2018
Менторска средба – Меѓународно трговско право

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Меѓународно трговско право се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 11.00 часот

                                                                  Проф.д-р Александра Па ...

Облигационо право 23.01.2018
Менторска средба – полноважност на договори и надомест на штета

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Облигационо право – полноважност на договори и надомест за штета се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 10.00 часот

                                                        & ...

Методологија на општествени науки 18.01.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Методологија на опшествени науки дека предавањата на истиот се задолжителни

 

                                                                      &nbs ...

Банкарско право 16.01.2018
Консултации

Консултации по предметот Банкарско право кај Доц. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат на 17.01. 2018 г. со почеток во 11 часот.

 

Земјишно книжно право 27.12.2017
Предавања

Се известуваат студентите на Правен факултет - Кичево втор циклус студии, предавањата по предметот Земјишно книжно право ќе се одржат во  29.12.2017 (петок) со почеток во  13:00 часот

Организиран криминал 27.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Организиран криминал кај доц.д-р Ангелина Станојоска (петок) ќе се одржат на 29.12.2017 година во 12:30 часот.

Компаративно казнено право 27.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Компаративно казнено право кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат на 29.12.2017 година (петок) во 11 часот.

Магистерски труд 25.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Надица Речкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Јавното обвинителство на Република Македонија-состојби и перспективи

Разно 22.12.2017
Пријавување на испити

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитната сесија ќе биде реализирана во периодот од 08.02.2018 до 21.02.2018 2018.
Пријавувањето на испитите ќе се изврши од 26 до 28 декември 2017.

Магистерски труд 22.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Михајло Анаќиоски

На ден 29.12.2017 во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево кандидатот Михајло Анаќиоски, студент на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Разбојништвото и разбојничката кражба како ...

Прекршочно право и прекршочна постапка 21.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Прекршочно право и прекршочна постапка се закажуваат на ден 22.12.2017 год. во 12:30 часот.

Облигационо право 19.12.2017
Предавања

 

Предавања по предметот Облигационо право - полноважност на договори и надомест на штета (насока граѓанско право - 4+1) се закажуваат на ден 22.12.2017 год. во 14:00 часот.

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Садирет Речи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Односи меѓу родители и деца во правниот систем на Република Македонија

Методологија на општествени науки 14.12.2017
Промена на термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека се променети термините за предавата по предметот Методологија на општествени науки.
Новите термини се наведени во распоредот.

Организиран криминал 12.12.2017
Термин за предавања

Консултации по предметот Организиран криминал (4+1) кај доц.д-р Никола Тунтевски се закажуваат на ден 13.12.2017 година во 12:00 часот.

Казнено процесно право 12.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено процесно право (3+1) кај доц.д-р Никола Тунтевски се закажуваат на ден 13.12.2017 год. (после предавањата по Вонпарнично и извршно право).

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Николовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Трговскиот субјект како елемент на трговското право од кандидато ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Наташа Крстеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правото на конкуренција на пазарот на трудот во домашното и споредбенот ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Дејан Мицковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Склучување и престанок на Облигационите договори од кандидатот/ка ...

Адвокатско и нотарско право 11.12.2017
Термин за предавања

Се известуваат студентите на  2 Циклус дека предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право за студентите на Граѓанска насока 4+1 и Адвокатско право за Казнена насока 3+2 и 3+1 ќе се одржат на:

- 14.12. 2017 година со почеток во 15 00 часот кај проф. д-р Арсе Петрески
- 15.12.2017 година со ...

Казнено процесно право 04.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено процесно право (втор циклус студии - 3+1 и 3+2) се закажуваат на ден 11.12.2017 год. во 11:30 часот.

Магистерски труд 04.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Тестаменти и видови на тестаменти во македонското и споредбеното право од ка ...

Разно 02.12.2017
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИ ПРАВНИ (ДИПЛОМСКИ) СТУДИИ И СТРУЧНИ ПРАВНИ (ПОСТДИПЛОМСКИ)СТУДИИ ВО НАСОКИТЕ ГРАЃАНСКО,КАЗНЕНО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

3+1

и

НАСТАВНА ПРОГРАМА

             3+1

ГРАЃАНСКО ПРАВО 3+2

КАЗНЕНО ПРАВО 3+2

Разно 02.12.2017
Соопштение

Соопштение

Се известуваат студентите запишани на Втор циклус студии дека во вторник 05 12 2017 година со почеток во 11 00 часот ќе биде одржан првиот академски час со кој официјално ќе започне годинешната настава на постдипломските студии на Правниот факултет в ...

Магистерски труд 01.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Лазареска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Социо-политички и правни аспекти на аболицијата во меѓународната заедниц ...

Разно 22.11.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите запишани на втор циклус во сите насоки да извршат избор на предмети во согласност со наставната програма која ја избрале.
Изборот треба да се реализира најдоцна до 24.11.кај одговорниот референт за 2 циклус во Кичево и Битола

Магистерски труд 13.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Современи аспекти на бизнис правото во регулирање на дефицитот на финанс ...

Разно 18.10.2017
Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок:
- Граѓанско право и Меѓународно право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- ...

Право на конкуренција 29.09.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција кај Проф. Д-р Саша Дукоски е закажува на 04.10.2017 год. во 15:00 часот.

Магистерски труд 29.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Даниела Јаковлеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Нелојална конкуренција и сива економија од кандидатот/ката ...

Разно 28.09.2017
Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок:
- Граѓанско право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- Стручни правни ст ...

Магистерски труд 01.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Анета Митрејческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Девијантните појави како причини за развод на брак од кандидатот/ката Анета Митрејческа, констатира дека& ...

Разно 25.08.2017
Термин за испит

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Комуникологија 29.08 10 часот
Компаративно казнено право  29.08-11 часот
Прекршочно право и прекршочна постапка 30.08.-13 часот
Корпоративно право  и Облигационо право – полноважност на договорите и одговорност за штет ...

Разно 18.08.2017
Пријавување на испити

Пријавувањето на испити за септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08 - 25.08.
Термините за испити дополнително ќе бидат објавени.

Методологија на општествени науки 16.08.2017
Консултации

Косултациите по предметите Политички систем и Локална сампоуправа од прв циклус и Методологија на опшптествените науки од втор циклус ќе се одржат на Правниот факултет во Кичево на 21.08.2017 (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Методологија на општествени науки 20.07.2017
Консултации

Косултациите во Кичево по предметот Методологија на втор циклус ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конктретниот термин дополнително ќе биде определен.

Адвокатско и нотарско право 29.06.2017
Термин за испит

 Испитот по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Арсе Петрески се закажува на ден 05.07.2017 год. во 12:30 часот.

Методологија на општествени науки 29.06.2017
Термин за испит

Испитот по Методологија на општествените науки за втор циклук на студии во јунската испитна сесија ќе се одржи:

 - Струга на 30.06.2017 со почеток во 13.30 часот
 - Битола на 03.07.2017 и 06.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 часот
 - Кичево на 04.07.2017 и 7.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга