Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Магистерски труд 13.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Современи аспекти на бизнис правото во регулирање на дефицитот на финанс ...

Разно 03.11.2017
Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во трет уписен рок:

Стручни правни студии (1 година)

Разно 18.10.2017
Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок:
- Граѓанско право и Меѓународно право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- ...

Право на конкуренција 29.09.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција кај Проф. Д-р Саша Дукоски е закажува на 04.10.2017 год. во 15:00 часот.

Магистерски труд 29.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Даниела Јаковлеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Нелојална конкуренција и сива економија од кандидатот/ката ...

Разно 28.09.2017
Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок:
- Граѓанско право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- Стручни правни ст ...

Магистерски труд 01.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Анета Митрејческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Девијантните појави како причини за развод на брак од кандидатот/ката Анета Митрејческа, констатира дека& ...

Разно 25.08.2017
Термин за испит

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Комуникологија 29.08 10 часот
Компаративно казнено право  29.08-11 часот
Прекршочно право и прекршочна постапка 30.08.-13 часот
Корпоративно право  и Облигационо право – полноважност на договорите и одговорност за штет ...

Разно 18.08.2017
Пријавување на испити

Пријавувањето на испити за септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08 - 25.08.
Термините за испити дополнително ќе бидат објавени.

Методологија на општествени науки 16.08.2017
Консултации

Косултациите по предметите Политички систем и Локална сампоуправа од прв циклус и Методологија на опшптествените науки од втор циклус ќе се одржат на Правниот факултет во Кичево на 21.08.2017 (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Методологија на општествени науки 20.07.2017
Консултации

Косултациите во Кичево по предметот Методологија на втор циклус ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конктретниот термин дополнително ќе биде определен.

Адвокатско и нотарско право 29.06.2017
Термин за испит

 Испитот по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Арсе Петрески се закажува на ден 05.07.2017 год. во 12:30 часот.

Методологија на општествени науки 29.06.2017
Термин за испит

Испитот по Методологија на општествените науки за втор циклук на студии во јунската испитна сесија ќе се одржи:

 - Струга на 30.06.2017 со почеток во 13.30 часот
 - Битола на 03.07.2017 и 06.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 часот
 - Кичево на 04.07.2017 и 7.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 ...

Комуникологија 23.06.2017
Внесување на оценки во индекс

Оценките по предметот Комуникологија на втор циклус ќе се внесуваат во индекс на 27.06.во 10 часот

Компаративно казнено право 20.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Компаративно казнено право се закажува на ден 07.07.2017 год. во 12:00 часот.

Виктимологија 19.06.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Виктимологија наместо на 21.06.2017 год. ќе се одржи на ден 23.06.2017 год. со почеток во 11:30 часот.

Комуникологија 11.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Комуникологија во Кичево за двете насоки ќе се одржи на 22 06.со почеток во 11 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Прекршочно право и постапка:

- Кичево,  24.06.2017 во 13 часот
- Битола, 30.06.2017 во 14.30 часот

Виктимологија 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Виктимологија:
- Кичево 21.06.2017 во 10 30 часот
- Битола 26.06.2017 во 10 30 часот

Основи на менаџмент 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на ден 30.06.2017 во 15:00 часот.

Земјишно книжно право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право се закажува на ден 29.06.2017 год. во 16:00 часот.

Методологија на општествени науки 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Методологија на општествени науки се закажува на ден 28.06.2017 год. во 16:00 часот (терминот важи за двете насоки).

Облигационо право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право се закажува на ден 20.06.2017 год. во 16:00 часот.

Право на конкуренција 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција се закажува на ден 20.06.2017 год. во 16:00 часот.

Право на осигурување 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на осигурување се закажува на ден 27.06.2017 год. во 11:00 часот.

Компаративно граѓанско право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Компаративно граѓанско право се закажува на ден 27.06.2017 год. во 11:00 часот.

Магистерски труд 07.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Николина Јошеска

На ден 14.06.2017 година во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево ДС Битола, кандидатот Николина Јошеска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов "Кривично-правни и криминолошки каракте ...

Разно 07.06.2017
Испитна сесија

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ДО 14 ЈУНИ.
​ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20 ДО 30 ЈУНИ. РАСПОРЕДОТ НА ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛНО.

Земјишно книжно право 30.05.2017
Нов термин за предавања

Предавања по предметот Земјишно и книжно право кај проф.д-р Темелко Ристески се закажуваат на:
- 31.05.2017 год. во 16:00 часот
- 03.06.2017 год. во 09:00 часот

Разно 30.05.2017
Доделување на дипломи

Промоцијата на дипломирани студенти на втор циклус студии ќе се одржи на ден 08.06.2017 год. во 13:00 часот во просториите на Правниот факултет во Кичево.
Се замолуваат студентите да бидат присутни еден час порано.
Листата на студенти е достапна тука.

Методологија на општествени науки 29.05.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Методологија на општествени науки (задолжителен предмет за двете насоки) се закажуваат во следните термини:

- 06.06.2017 год. во 16:00 часот
- 08.06.2017 год. во 16:00 часот
- 10.06.2017 год. во 11:00 часот
- 13.06.2017 год. во 16:00 часот
- 15.06.2017 год. во 16:00 часот
- 17.06.2017 год. ...

Основи на менаџмент 26.05.2017
Термин за испит

Испитот по Основи на менаџмент се закажува за ден 30.05.2017 (вторник) со почеток во 13 часот.

Разно 25.05.2017
Повик за учество

Објавен е повик до сите заинтересирани студенти за Охридската школа на природното право на тема : ГОВОР НА ОМРАЗА, КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА И ДРУГИ СОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ НА КРИМИНАЛИТЕТ, што се организира во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а ќе се одржи од 17/23 септември 2017, во Уранија Охрид. 
Пове ...

Разно 16.05.2017
Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО

Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, РМ, го организираат првото издание на Охридската школа на природното право, под наслов: Демократија и владеење на правото.
Во рамките на Охридската школа се предвидува научно оспособување и усовршување на 2 ...

Комуникологија 16.05.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Комуникологија се закажува на ден 05.06.2017 год. во 12:00 часот.

Основи на менаџмент 12.05.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај доц- д-р Елизабета Тошева се закажуваат во понеделник 15.05.2017 со почеток во 15.30 часот.

Основи на менаџмент 08.05.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф.д-р Бранко Димески се закажуваат на:
- 11.05.2017 год. во 15:00 часот
- 12.05.2017 год. во 15:00 часот

Комуникологија 28.04.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Комуникологија се закажуваат на ден 03.05.2017 год. во 16:00 часот.

Комуникологија 12.04.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Комуникологија (за двете насоки на втор циклус на студии) кај доц.д-р Светлана Велјановска се закажуваат на:
- 20.04.2017 год. во 16:00 часот
- 21.04.2017 год. во 16:00 часот

Магистерски труд 10.04.2017
Одбрана на магистерски труд - Доминика Стаменска Алексоска

На ден 19.04.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Домника Стаменска Алексоска, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов  ...

Адвокатско и нотарско право 27.03.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право (втор циклус - граѓанска насока) кај проф.д-р Арсе Петрески се закажуваат на:
- 03.04.2017 год. во 16:00 часот
- 04.04.2017 год. во 16:00 часот
- 05.04.2017 год. во 16:00 часот

Виктимологија 27.03.2017
Предавања

Предавањата по Виктимологија кај Доц.Д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат на 01.04.2017 (сабота) со почеток во 11 часот.

Виктимологија 22.03.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Виктимологија кај проф.д-р Оливер Бачановиќ, закажани на ден 24.03.2017 год. се презакажуваат на ден 25.03.2017 год. во 11:00 часот.

Организиран криминал 09.03.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Организиран криминал се закажува на ден 20.03.2017 год. во 17:00 часот.

Магистерски труд 03.03.2017
Одбрана на магистерски труд - Давор Софрониевски

На ден 14.03.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Давор Софрониевски, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов „Облиг ...

Право на осигурување 02.03.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Право на осигурување на проф.д-р Ристо Речкоски се закажуваат на 07.03.2017 год. во 12:30 часот.

Облигационо право 01.03.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право-полноважност на договори и надомест на штета кај проф. д-р Саша Дукоски се закажува на ден 07.03.2017 год. во 14:30 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 28.02.2017
Нов термин за предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка кај проф.д-р Дејан Витански се закажуваат на :
- 28.02.2017 во 16:00 часот
- 01.03.2017 во 16:30 часот
- 02.03.2017 во 16:00 часот
 

Право на конкуренција 23.02.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Право на конкуренција кај проф.д-р Благој Ѓоргиевски се закажуваат на 01.03.2017 и 02.03.2017 год. во 16:00 часот.

Разно 22.02.2017
Упис на летен семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ЗАПИШАНИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ДЕКА УПИСОТ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 01.03.2017 ДО 08.03.2017.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга