Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Трговија со луѓе 14.06.2018
Промена на термин за испит

е известуваат студентите дека испитот по предметот Трговија со луѓе, наместо на 19.06.2018 година, ќе се одржи на 20.06.2018 година (среда) со почеток во 15 часот.

Компаративно казнено право 14.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право, наместо на 19.06.2018 година, ќе се одржи на 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 12 часот.

Земјишно книжно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

 

Полагањето по предметот Земјишно и книжно право ќе се одржи на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Монетарно, кредитно и девизно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека  испитот закажан за 01.06.2018 истиот се презакажува за на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Магистерски труд 29.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Дијана Кирова

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економски детерминати за водењето на кредитната политика во банкар ...

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Адвокатско и нотарско право 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Адвокатско право  за студентот со бр  на индекс 189/II/Б    ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот 
 

Комуникологија 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Комуникологија за студентите со бр  на индекс 176/II/Б и  и 11/17-II/Б ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот

Виктимологија 27.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Виктимологија закажан за 21.06.2018 година, наместо во 15, ќе започне во 12 часот.

Трговија со луѓе 27.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Трговија со луѓе закажан за 19.06.2018 година, наместо во 12, ќе започне во 15 часот.

Основи на менаџмент 23.05.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на 18.06.2018 (Понеделник) во 10ч.

Основи на менаџмент 10.05.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека вторите предавања по предметот Основи на менаџмент ќе започнат на 17.05.2018 (Четврток) во 11:15ч.

Разно 09.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Објавен е распоред на испити за ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Разно 07.05.2018
Пријавување на Испит

Се известуваат студентите на II циклус студии дека пријавувањето на испити во јунска испитна сесија ќе се реализира на 15.05 и 16.05.2018 година

Политички партии и интересни групи 05.05.2018
Предавања

Предавањата по предметот Политички партии и интересни групи кај Проф.д-р Елена Тиловска- Кечеџи ќе се одржат на ден 07.05.2018 (понеделник со почеток во 14:00 часот

Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Малолетничко казнено право 03.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите (3+1) дека испитот по предметот Малолетничко казнено право ќе се одржи на 08.05.2018 година (вторник) со почеток во 10 часот.  

 

Трговија со луѓе 03.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите од Казнената насока (3+2) дека испитот по предметот Трговија со луѓе ќе се одржи на 08.05.2018 година (вторник) со почеток во 10 часот. 

Основи на менаџмент 02.05.2018
Предавања

Предавањата по Основи на менаџмент кај Доц. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во деновите 07.05 (понеделник) и 08.05 (вторник) со почеток во 13 часот.

 

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема \"МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА\"
Разно 30.04.2018
Работна средба со раководството на ПФК

Се известуваат студентите на II циклус студии дека на ден 03.05.2018 (четврток) во 13:00 часот ќе се одржи работна средба со раководството на ПФК во насока за информирање на студентите за тековните активности околу нивните студии 

Основи на менаџмент 26.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески наместо на 12.05.2018 ќе почнат на 02.05.2018 (Среда) во 15:45ч
Политички партии и интересни групи 26.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предмeтот Политички партии и интересни групи од ден 28.04.2018 год. се одложува и истото ќе се одржи на ден 03.05.2018 год. во 11.00 часот.

                                                        &nb ...

Политички партии и интересни групи 25.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата  кај Проф.д-р Елена Кечеџи закажани за ден 26.04.2018 (четврток ) се одлагаат и истите се презакажуваат за ден 03.05.2018 ( четвтрок) со почеток во 11:00 часот

Разно 20.04.2018
Распоред на испити за априлски испитен рок
Пенологија 19.04.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата закажани за 20.04.2018 година, ќе започнат во 11 часот. Додека тие закажани за 21.04 се презакажуваат за 23.04.2018 година (со почеток во 14 часот).
Магистерски труд 19.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Филип Николоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов " Јавните набавки како инструмент за зголемување на конкуренцијата во ја ...

Комуникологија 19.04.2018
Предавања

Предавања по предметот  „Комуникологиоја“ на ден 24.04.2018 од 12:00 часот , кај Проф. д-р Ѓорги Тоновски

Правда и внатрешна политика на ЕУ 19.04.2018
Предавања

Предавања по предметот „Правда и внатрешни работи на ЕУ“ на ден 24.04.2018 од 9:30 часот, кај Проф. д-р Ѓорги Тоновски

Политички партии и интересни групи 17.04.2018
Предавања

Предавањето по предметот Политички партии и интересни групи кои се закажани за ден 21.04.2018 се одлагаат, и  истите се презакажуваат за на ден 26.04.2018 год (четврток) со почеток во 11:00 часот.

Политичка социологија 16.04.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го избрале предметот Политичка социологија кај професорите Проф.д-р Арсе Петрески и Проф.д-р Александар Јованоски дека согласно претходниот взаемен договор за предвремено полагање на испитот, испитот ќе се одржи на ден 26.04.2018 год (четврток) со почеток во 12:00 час ...

Комуникологија 15.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои имаат го избрано предметот Комуникологија дека предавањата кај проф Вељановска ќе се одржат на 19.04. со почеток во 12 00 часот.
 

 
Трговија со луѓе 13.04.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Ангелина Станојоска наместо на 19.04.2018 година, ќе се одржи на 18.04.2018 година со почеток во 15 часот.

 

Трговија со луѓе 13.04.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Никола Тунтевски закажано за 14.04.2018 година нема да се одржи. Дополнително ќе биде објавен термин за негово одржување.
Деловно и договорно право 13.04.2018
Термин за испит

Испитот по деловно право кај Проф др Анастас Џуровски ќе се одржи на 17 април со почеток од 14 часот 

 

Арбитражно право 10.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот „Арбитражно право“ на втор циклус студии (насока: Граѓанско право 3+2, дисперзирани студии-Битола) закажани за 12.04.2018 година (четврток) и 13.04.2018 година (петок) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за 28.04.2018 година (сабота) во 09:00 часот и 05.05.2018 година (сабота) во 09:00 ча ...

Деловно и договорно право 28.03.2018
Предавања
Предавањата кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на 05.04.2018 со почеток во 11:00 часот
Арбитражно право 28.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Арбитражно право закажани на ден 29.03.218 (четврток) наместо во 15:00 часот ќе започнат во 16:00 часот

Криминалистика 27.03.2018
Предавања - Вежби

Им се соопштува на студентите дека вторите предавања по Криминалистика ќе се одржат на 29.03.2018 година (четврток) со почеток во 13 часот.

Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 16.04.-18.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Магистерски труд 23.03.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Измените во новиот Закон за кривичната постапка, со посебен осврт на начинот ...

Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Меѓународни организации и меѓунарони односи 23.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Меѓународни организации и меѓународни односи се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 02.04.2018 год (Понеделник) во 11:00 часот.

Монетарно, кредитно и девизно право 22.03.2018
Предавања

Предавањата кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на 03.4.2018 и на 05.04.2018 со почеток во 15:00 часот

 

Малолетничко казнено право 22.03.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 23.03.2018 (петок) наместо во 15 часот, ќе започнат во 10 часот.

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Криминалистика 19.03.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите од насоката Казнено право (3+2) дека предавањата по Криминалистика кои треба да се одржат на 29.03.2018 година, ќе се одржат на 21.03.2018 година (среда) со почеток во 13 часот.
Арбитражно право 15.03.2018
Предавања
"Предавањата по предметот Арбитражно право на втор циклус студии (насока: Граѓанско право 3+2) закажани за ден 16.03.2018 година (петок) во 12 часот нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување
Малолетничко казнено право 15.03.2018
Предавања
Малолетничко казнено право - Предавања Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 16.03.2018 година (петок) наместо во 15 часот, ќе се одржат со почеток во 9 часот. Предавањата за 15.03.2018 година ќе се одржат во терминот предвиден во распоредот.
Деловно и договорно право 14.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите од II циклуст студии дека предавањата по деловно право кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на ден 20.03.2018 (Вторник) со почеток во 15:00 часот

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга