Магистерски труд
13.01.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Стефан Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"АДВОКАТУРАТА КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ВО ЗЕМЈИТЕ НА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА-КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗод кандидатот/ката Стефан Богески констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 17.01.2019 (четврток) во просториите на Правниот факултет Кичево, Дисперзирани студии Битола   со почеток во 13:00 часот.

 
Останати настани