Магистерски труд
12.02.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Турџан Куртевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  „Спецификациите на прекршочната постапка во рамки на административните органи“, од кандидатот/ката Турџан Куртевски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана.

На ден 19.02.2017 година (понеделник), со почеток во 15:30 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 
Останати настани