Магистерски труд
21.01.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Сања Маркоска Великиќеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ ОРГАНИ,КАКО ДЕЛ ОД ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАНод кандидатот/ката Сања Маркоска - Великиќеска констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 28.01.2019 (понеделник) во просториите на Правниот факултет Кичево, Дисперзирани студии Битола   со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани