Магистерски труд
13.01.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Филип Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НА НОТАРИЈАТОТ, КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗЕМЈИТЕ НА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА" од кандидатот/ката Филип Богески констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 17.01.2019 (четврток) во просториите на Правниот факултет Кичево, Дисперзирани студии Битола   со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани