Магистерски труд
10.03.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Симона Маџевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов „Врбубање на граѓани за служба во странска војска, како еден од изворите на терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија ” , од кандидатот/ката Симона Меџевска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. 

 

На ден 20.03.2018 година (вторник), со почеток во 16:00 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 

 
Останати настани