Магистерски труд
15.02.2018
 

Одбрана на Магистерски труд - Мерита Шабани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Односи со јавноста и невладините организации", од кандидатот/ката Мерита Шабани, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на јавната одбрана.

На ден 22.02.2018 година (четврток), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Правниот факултет - Кичево, дисперзирани студии во Битола

 
Останати настани