Социјална патологија
16.05.2019
 

Термин за колоквиум

Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија наместо на 22.05, ќе се одржи на 25.05.2019 година (сабота), со почеток во 10 часот.
 
Останати настани