Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

  
 
 
07.06.2018
Право на осигурување
 
 
04.06.2018
Основи на менаџмент
 
 
01.06.2018
Прекршочно право и прекршочна постапка
 
 
01.06.2018
Вонпарнично и извршно право
 
 
 
Банкарско право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Методологија на општествени науки
 
 
Корпоративно право
 
 
Јавна управа и јавни служби
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј