Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 
 
15.01.2018
Меѓународно јавно право
 
 
12.01.2018
Трудово право
 
 
11.01.2018
Казнено право применета програма
 
 
11.01.2018
Казнено процесно право
 
 
11.01.2018
Казнено право
 
 
 
18.01.2018
Методологија на општествени науки
 
 
16.01.2018
Банкарско право
 
 
27.12.2017
Земјишно книжно право
 
 
27.12.2017
Организиран криминал
 
 
27.12.2017
Компаративно казнено право
 
 
 
 
Право на конкуренција
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Методологија на општествени науки
 
 
Корпоративно право
 
 
Јавна управа и јавни служби
 
 
Финансиски институции
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј