Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 

 
 
19.04.2018
Монетарно, кредитно и девизно право
 
 
17.04.2018
Монетарно, кредитно и девизно право
 
 
17.04.2018
Политички партии и интересни групи
 
 
16.04.2018
Политичка социологија
 
 
16.04.2018
Право на интелектуална сопственост
 
 
 
Банкарско право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Методологија на општествени науки
 
 
Корпоративно право
 
 
Јавна управа и јавни служби
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј