Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 

 
20.04.2018
Меѓународно јавно право
 
 
16.04.2018
Локална самоуправа
 
 
16.04.2018
Меѓународно приватно право
 
 
13.04.2018
Граѓанско право
 
 
12.04.2018
Политички систем
 
 
12.04.2018
Монетарна економија
 
 
 
19.04.2018
Пенологија
 
 
 
19.04.2018
Комуникологија
 
 
19.04.2018
Правда и внатрешна политика на ЕУ
 
 
17.04.2018
Политички партии и интересни групи
 
 
 
 
05.09.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
24.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
02.06.2016
Дипломатија на големите европски сили и Балканот
 
 
02.06.2016
Мултилатерална дипломатија
 
 
 
Право на осигурување
 
 
Граѓанско процесно право
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Корпоративно право
 
 
Правда и внатрешна политика на ЕУ
 
 
Право на конкуренција
 
 
Адвокатско и нотарско право
 
 
Политичка социологија
 
 
Компаративно граѓанско право
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј