Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 

 
18.04.2018
Трудово право
 
 
16.04.2018
Административно право и административна постапка
 
 
 
16.04.2018
Јавна и државна администрација
 
 
16.04.2018
Стварно право
 
 
 
29.06.2017
Методологија на општествени науки
 
 
 
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј