Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Дисперзирани студии во Битола и Струга

 
 
18.01.2018
Трудово право
 
 
16.01.2018
Основи на економија
 
 
15.01.2018
Политички систем
 
 
12.01.2018
Римско право
 
 
11.01.2018
Еколошко право
 
 
10.01.2018
Политички систем
 
 
29.06.2017
Методологија на општествени науки
 
 
 
 
 
Семејно право
 
 
 
 
Право на интелектуална сопственост
 
 
Јавни финансии
 
 
Човекови права
 
 
 
Јавни служби
 
 
Информатика
 
 
 

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј