Разно
20.03.2019
 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

                                                                                     ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-5/1 од 15.03.2019 година, Фондацијата Тома Фила

                                                                                                 ОБЈАВУВА

                                                           КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА  ТОМА ФИЛА

ПОВЕЌЕ за конкурсот...

 
Останати настани