Казнено процесно право
11.06.2019
 

Комисиско полагање -Јуни 2019

Комисиското полагање за студентот со бр.на индекс 159 ќе се одржи на 17.06.2019 година, во 11 часот.

 
Останати настани