Разно
17.09.2019
 

Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под надзор на професори и експерти
  •  Усвојување на стандардите на правниот професионализам и правнната етика;
  • Работа во мали групи со примена на интерактивни методи ;
  • Апликативна примена на претходно стекнатите знаења  на конкретнислучаи.
  • Учество на семинари, обуки и слични активности.

 

Очекуваме од Вас:

·Да сте отворени за нови идеи и тимска работа;

·Да сте подготвени за реализација на сите поставени задачи.

 

  • Право на учество има секој студент кој е II или III година од студиите на прв циклус или студент на втор циклус на студии (Просекот НЕ претставува критериум);
  • Во работата на Правната клиника ќе учествуваат вкупно 20 студенти/ки. 
  • После успешно завршената обука и работата со клиенти, студентите ќе добијат сертификат како доказ за стекнатата обука и доброволната работа во локалната заедница, кој воедно ќе носи и 2 ЕКТС кредити.

 

На конкурсот можете да се пријавите со пополнување на пријавниот лист и негово испраќање на pravnaklinika@uklo.edu.mk.

Последен ден за пријава е 30/09/2020 година.

Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени на web страната на Факултетот.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАВНАТА КЛИНИКА

 

 

 
Останати настани