Основи на менаџмент
09.04.2019
 

Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Основи на менаџмент наместо на ден 16.04.2019 ќе се одржат на 23.04.2019 (вторник) во 14:00 часот

 
Останати настани