Облигационо право
05.10.2019
 

Одлагање на предавања

Заради други активости на факултет наставата по Облигационо право кај Проф Др Саша Дукоски во понеделник 7 октомври нема да се одржи. Истата ќе биде одржана во друг договорен термин.
 
Останати настани