Мултилатерална дипломатија
24.06.2016
 

Термин за испит

Се известуваат докторантите на студиската програма од III циклус студии по Меѓународно право и политика, дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија закажано за ден 29.06.2016 се одлага и истото ќе се одржи на ден 30.06.2016 во 10.30 часот во просториите на ПФК Битола.

 
Останати настани