Основи на економија
10.01.2019
 

Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Основи на економија (на 14.01.2019 год.) наместо во 11:00 часот ќе се одржи 12:45 часот

 
Останати настани