Прекршочно право и прекршочна постапка
12.03.2019
 

Термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржи на 18.03.2019 година во 10:00 часот

 
Останати настани