Политика на сузбивање криминалитет
14.05.2019
 

Предавања

Предавањата по предметот Политика на сузбивање на криминалот за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 13,00 часот. Присуството е задолжително.
 
Останати настани