Разно
11.03.2019
 

Впишување оценки кај Ред.проф д-р Блаѓој Ѓорѓиевски

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките по предметите "Јавни финансии" и "Применета економија" ќе се одржи на ден 14.03.2019 во 11:00 часот

 
Останати настани