Разно
02.10.2019
 

Запишување на зимски семестар во академската 2019/20

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на зимски семестар во Академската 2019/20 ќе се спроведува на   08.10.2019  и  09.10.2019 година.

Истовремено е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборните предмети. Студентите за Анкетните листи да се обратат до студентска служба.

Исто така Студентите  задолжително да извршат анкетирање за самоевалуација на Анкетен прашалник за академски кадар, Анкетен прашалник за соработници, Анкета за програма  во Iknow системот. Анкетата е  овозможена од 07.10.2019  год. (без извршена анкета за самоевалуација студентот не може да завери семестар).

 
Останати настани