Магистерски труд
13.09.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Ангела Јовческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов „Постапка за надомест на материјална штета во околности на одговорност врз основа на вина и нејзина примена со посебен осврт на судската пракса во Основен суд Битола“ од кандидатот Ангела Јовчевска, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана

Одбраната се закажува за ден 23.09.2019 година (понеделник) во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии Битола, со почеток во 11.00 часот.

 
Останати настани