Магистерски труд
05.12.2018
 

Одбрана на магистерски труд - Анџела Гашпарeц

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Законска регулатива за осигурувањето во Р.Македонија" од кандидатот/ката Анџела Гашпарeц констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 14.12.2018 (петок) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирании студии во Битола со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани