Магистерски труд
17.09.2019
 

Одбрана на магистерски труд - Наталија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП ВО ПЕРИОД ОД 2008ма ДО 2017та ГОДИНА од кандидатот Наталија Илиевска, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана

Одбраната се закажува за ден 25.09.2019 година (среда) во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии Битола, со почеток во 12.00 часот.

 
Останати настани