Вовед во право
20.06.2019
 

термин за комисиско полагање

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево. Дисперзирани студии во Битола на 28.06.2019 година во 12,оо часот.

                                                                                                                                         Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски

 
Останати настани