Трговија со луѓе
14.05.2019
 

Предавања

Предавањата по предметот Трговија со луѓе за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 11,30 часот. Присуството е задолжително.
 
Останати настани