Применета економија
16.04.2019
 

Предавања

Се информираат студентите дека редовните предавања по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА нема да се одржат на ден 17.04.2019г.“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
 
Останати настани